iSerbia lica

Danica Đokić: Svaki dan je moja sloboda

Novinarstvu je prišla bojažljivo, misleći da je uspešno bavljenje njime još uvek nedostižno. Novinarstvo se nije složilo. Njeni tekstovi su kvalitetni...

Autor Katarina Stanojević

iSerbia Reči

Aktuelni projekti

iFemin

Aleksandra Ninković Tašić: sa Teslom i Pupinim ,,na tiˮ

U Srbiji postoji žena koja samostalnim radom postiže ono što institucije ne mogu. Ona čini da muzeji budu posećeni i da nauka bude dostupna svima. Zah...

Autor Snežana Marković

iSerbia Dela

iAutori