iFemin

Oktobar je mesec pobede svake žene nad rakom dojke!

Oktobar je mesec borbe protiv raka dojke. Istraživanja pokazuju da se starosna granica kod obolelih žena spušta, zbog čega su redovne kontrole i odziv...

Autor Ana Pataki

iSerbia Reči

Aktuelni projekti

iFemin

Zločin koji traje: žene kao žrtve trgovine ljudima

Trgovina ljudima je, ukratko, po rečima Ujedinjenih Nacija, ozbiljan zločin i teško kršenje ljudskih prava.

Autor Milena Brkić

iSerbia Dela

iAutori