M

Magdalena Bogdanović

Diplomirala je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na odseku za muzičku umetnost, a zatim je na istom fakultetu završila master akademske studije. Piše o temama iz oblasti obrazovanja, umetnosti, kulture i nauke. Večiti je optimista.

Muzika daje dušu univerzumu, krila umu i mašti i život svemu!