Sara Kovačević

Sara je učenica četvrte godine Ekonomske škole u Zemunu. Hobi joj je pisanje, a reč za nju predstavlja najjače oružje.