T

Tatjana Skokin

Tatjana je knjiški moljac koji retko napušta kuću bez barem jedne knjige pri ruci.