Danica Đokić

„Čekao sam da sa neba padneš ti, I baš na tome mestu budem ja...”

Levoruka. Studentkinja produkcije na Fakultetu savremenih umetnosti. Isteruje pravdu. Zalaže se za razvoj kulture i izgradnju ispravnog sistema vrednosti. Amaterski se bavi fotografijom.