Danica Đokić

Večno traga za slobodom, a oseća se beskorisno kada nema obaveze.

Za četiri godine učenja u Ugostiteljsko-turističkoj školi dobila je diplomu turističkog tehničara i velike cvikere, po kojima je sada prepoznatljiva. Dva ispita je dele od diplome poslastičara. Ove godine postaje student Fakulteta savremenih umetnosti. Ljubitelj je kafe i dobre šale. Amaterski se bavi fotografisanjem. Veruje da odrasli mogu mnogo više da nauče od dece, nego obrnuto. Velika je obožavateljka nasmejanih ljudi. Neumorno isteruje pravdu, pa se nada da će, baveći se novinarstvom, uspeti da bar malo doprinese propagiranju pravih vrednosti.