Danica Đokić

Večno traga za slobodom, a oseća se beskorisno kada nema obaveze.

Levoruka. Turistički tehničar. Student Fakulteta savremenih umetnosti. Dva ispita je dele od diplome poslastičara. Fotograf u duši. Član tima Reflektor teatra. Isterivač pravde. Obožavateljka kafe, pasa i cveća. Veruje da odrasli mogu više da nauče od dece, nego obrnuto. Borac za kulturu, umetnost i prave vrednosti.