Biz & Edu

Sve tajne umeća pisanja službenih pisama

Neosporno je da tehnologija svakoga dana sve više napreduje, pa se čini da se njenim razvojem gubi potreba za „starinskim“ načinom komuniciranja, kao ...

Priredila Danica Žunjanin