10 zapovesti u odnosu prema klijentima

Foto: Pixa Bay

Strateški plan kompanije predstavljen grafikonom, pun je dobrih predloga i namera. Korporativna misija i vizija predstavljaju idealne situacije koje u mnogim slučajevima ne budu ostvarene. Jedan od aspekata u kojima ima najviše razlike između plana i realnosti jeste odnos prema klijentima. Svi znamo da su određene fraze vrlo popularne u strateškim misijama: ,,naši klijenti su temelj našeg rasta’’, ,,za vas radimo’’, ,,klijenti su sila koja nas gura da napredujemo’’, itd. Ali, isto tako znamo da je ovo retko kada potpuna istina.

U nastavku možete pročitati ono što je najbitnije kada je odnos prema klijentima u pitanju, u skladu sa čim se može ostvariti visok standard kvaliteta u korisničkom servisu.

1. Klijenti iznad svega
Ovo je slično prvoj od deset Božijih zapovesti, ,,voleti Boga iznad svega’’, a u ovom slučaju klijent je taj kojeg treba imati u vidu pre svega.

partnership_526413_960_720.jpg

Foto: Pixa Bay

2. Ništa nije nemoguće ukoliko se želi
Iako se često zahtevi klijenata čine nemogućim, uz malo truda i želje za razumevanjem, sve se može postići.

3. Ostvariti sve što je obećano
Kompanije na mnogo načina, osim prevare, pokušavaju da povećaju profit i zadrže klijente, ali, šta se dogodi kada klijenti shvate?

4. Postoji samo jedan način da se klijenti zadrže: dati im više nego što očekuju
Vrlo je logično, kao klijent, zadovoljan sam kada dobijem više nego što sam očekivao. Kako postići ovo? Poznavanjem klijenata i fokusiranjem na ispunjavanje njihovih želja i potreba.

5. Vi pravite razliku za klijente
Osobe koje imaju direktan kontakt sa klijentima imaju veliku odgovornost, jer zbog njih klijenti mogu poželeti da se vrate ili da se ne vrate nikada, oni su ti koji čine razliku. Može biti da sve ,,iza kulisa’’ ide glatko, ali ako taj odnos nije dobar, klijenti neće imati dobru sliku o kompaniji.

-poslovna_komunikacija.gif

6. Biti loš u jednom aspektu, znači biti loš u svemu
Kao što je navedeno u prethodnom pasusu, može sve raditi savršeno, ali ukoliko se dogodi bilo kakva greška, sve pada u vodu. Potrošači moraju biti potpuno zadovoljni.

7. Nezadovoljan radnik podrazumeva i nezadovoljne klijente
Sami zaposleni su ,,prvi kupci’’ kompanije, pa ukoliko oni nisu zadovoljni, nisu u mogućnosti da zadovolje ostale klijente.

8. Klijenti daju presudu o kvalitetu pružene usluge
Iako postoje pokazatelji u okviru kompanije za merenje kvaliteta usluga, istina je da su kupci jedini koji mogu da ocene uslugu i vrate se ukoliko je dobra.

9. Koliko god da je usluga dobra, uvek može bolje
Kada su ciljevi dostignuti i klijenti su zadovoljni, neophodno je postaviti nove ciljeve i ne dopuštati konkurenciji da jača.

10. Kada je u pitanju zadovoljavanje klijenata, svi smo tim
Radni timovi ne treba samo da rade na otklanjanju grešaka ili razvijanju strategija kada je potrebno. Svi u organizaciji moraju biti spremni da rade na zadovoljavanju klijenata, bez obzira na to da li se radi o žalbama, zahtevima ili bilo čemu drugom.


Izvor: GestioPolis