Čemu služi profesionalna orijentacija?
Pixabay

Promenljiva i dinamična sadašnjost i svet u kome se profesije iznova stvaraju i izumiru otežavaju odabir sopstvene karijere. Kako odabrati srednju školu ili fakultet? Šta je najbolje za mene i u čemu mogu da ostvarim svoj maksimum? Profesionalna orijentacija pomaže da se na ova pitanja što lakše i preciznije pronađu odgovori.

Šta je profesionalna orijentacija?

Profesionalna orijentacija predstavlja aktivan proces koji uz pomoć različitih testova, intevjua i ostalih tehnika ispitivanja usmerava sagovnornika na ono što je karakterisično za njegovu ličnost.

Pixabay
Pixabay

Niz različitih koraka upućuje na introspektivni pristup samom pojedincu, koji lakše nalazi odgovore na svoje nedoumice. Profesionalna orijentacija podrazumeva psihološko procenjivanje sposobnosti, ličnosti, interesovanja, motiva i očekivanja, sa ciljem da  uspešno izabere buduće zanimanje.


Putem različitih upitnika, pojedinac otkriva svoja interesovanja, sposobnosti, ambicije i sklonosti. Pored toga otkriva šta je to što ga motiviše i podstiče na rad, kao i kakav odnos ima prema radu i šta su mu prioriteti.


Pri testiranju, meri se 7 različitih vrsta inteligencije (verbalno, numeričko, apstraktno, spacijalno i mehaničko rasuđivanje, perceptivna brzina i tačnost, te poznavanje gramatike i pravopisa) povezanih s aktivnostima unutar različitih zanimanja. Naime, što su sposobnosti za neko zanimanje veće, veća je i verovatnoća da će trebati manji angažman za postizanje uspeha.

Pixabay
Pixabay

Takođe, psihologu može biti od koristi i procena dominantnih osobina ličnosti: introvertnost, ekstrovertnost, ambicizonost, agresivnost... Dakle, zatvorenim i povučenim osobama neće odgovarati rad u velikoj grupi ljudi, već samostalni posao koji ne uključuje mnogo kontakata.


Na kraju testova i razgovora, pojedinac dobija preporuku za posao u kojem bi ostvario najveći uspeh imajući u vidu njegov senzibilitet i osobine ličnosti.

Pixabay
Pixabay

Kroz razgovor sa stručnjacima za profesionalnu orijentaciju, različite upitnike i ankete u najvećoj meri možete potvrditi prethodna razmišljanja  ili okončati dvoumiljenje. Naravno, niko ne može spoznati bolje od vas samih koja je to najbolja karijera, ali upravo u tako jednom velikom poduhvatu razgovor može imati ključnu pa čak i presudnu ulogu.


Izvor: studentskizivot.com