Da li je dobro osmišljena marka recept za uspeh?
Flickr

Marka je prepoznatljiva oznaka ili ime nekog proizvoda, koje podrazumeva i kvalitet. Deo marke koji se izgovara naziva se ime marke


Važno je da se prilikom izbora imena vodi računa da taj naziv bude kratak i da se lako pamti. Efekat koji je poželjno postići je da sam pomen određene marke asocira na proizvod. Ime marke obično sadrži reči i brojeve u različitim kombinacijama. Pre konačnog izbora imena proizvoda sprovode se određeni vidovi istraživanja tržišta da bi se saznalo koliko se lako određeno ime izgovara, na šta asocira, koliko je upečatljivo…


Onaj deo marke koji se ne može izgovoriti naziva se znakom marke. To je simbol ili znak koji osmisle dizajneri. Njihov zadatak prilikom kreiranja znaka proizvoda zahteva kreativnost. 


Znak marke ne treba da podseća na već postojeće logoe poznatih firmi, već treba da bude inovativan i originalan. Kada je u pitanju oznaka marke, poželjno je izbeći slova i tekst. Teži se tome da određeni oblik i boje budu upotrebljeni i sklopljeni tako da šalju direktnu ili indirektnu poruku.

Flickr
Flickr

Zaštitni znak marke je element marke koji ukazuje na to da vlasnik ima isključivo pravo upotrebe određene marke. Ukoliko neko pokuša da mu to pravo ugrozi ili falsifikuje proizvod, podleže strogim zakonskim kaznama.


Kada određena firma stekne kredibilitet, svoje proizvode može da prodaje po višoj ceni. Na taj način će ostvariti veći profit, a kupci će biti spremni da plate taj iznos, jer iza proverenog imena stoji garancija kvaliteta.


Što se tiče same cene pojedinih proizvoda čija marka je cenjena, dešava se da se odlazi iz krajnosti u krajnost. Primer za to su svetski poznate modne kompanije za čije proizvode se izdvajaju enormne sume novca. Uzrok tome leži u želji bogatih ljudi za isticanjem, jer marka predstavlja statusni simbol i pripadnost određenoj grupi. Menadžeri ovih firmi to su prepoznali i učinili svoje proizvode dostupnim samo posebnom sloju potrošača.


Istraživanja iz 2010. godine pokazala su da su te godine najvrednije marke bile:

  1. Google
  2. IBM
  3. Apple
  4. Microsoft
  5. Coca-Cola.

Pixabay
Pixabay

Uloga marke je veoma značajna. Njeni elementi moraju da budu dobro osmišljeni i da se tom prilikom razmišlja o svim efektima koje njen kreator želi da postigne. Nema uspešne firme bez zvučnog imena i prepoznatljivog logoa.