Da li znate kako se menja vaša profesija?

FOTO: Spicum

Sposobnost prilagođavanja profesijama je ključno za napredovanje vaše karijere. Digitalno okruženje dolazi u sve sektore, a sa njim i velika promena u ulogama zaposlenih.

Sekretarica koja radi kao operativni menadžer ili radnik koji programira robote u svojoj fabrici nisu međusobno povezani, ali oboje su morali da promene svoj profil kako bi se prilagodili zahtevima radnog mesta. To su prilagođene profesije. One, koje zbog razvoja tržišta, zahtevaju nove funkcije i u kojima u većini slučajeva nema kvalifikovanih profesionalaca.

Poznavanje razvoja vašeg sektora je ključno kako biste znali šta možete da uradite da bi vaša karijera napredovala. Tehnologija predstavlja glavni faktor koji je uticao na ovu transformaciju i koji se pojavio u svim sektorima. Ukoliko neko ima najmanju sumnju da je potrebno znanje engleskog jezika za napredak u karijeri, sada treba da doda još jedan jezik u svoju biografiju: digitalni.

stuartmilessame_change.jpg
FOTO: Forbes

„Smatra se da će za jednu deceniju 47% radnih mesta nestati i da će 90% biti direktno povezano sa novim tehnologijama. Trenutak je razvoja i obnavljanja veština za napredak u isto vreme kada to radi i tržište”, komentariše Silvija Leal, ekspert u oblasti e-liderstva (E-liderazgo). Firme žele profesionalce koji će znati da primene tehnologiju i da napreduju na poslu.

U današnjem okruženju koje se stalno menja, takođe su potrebne druge sposobnosti povezane sa ponašanjem profesionalaca, neophodne za razvoj novih funkcija koje se traže. „Ranije se više vrednovalo znanje, ali je ono u poslednje vreme sve manje potrebno, pošto se sa promenom scenarija menja i ono što znamo o njemu. Zbog toga je bitnije imati sposobnost za učenje, prilagođavanje i napredovanje”, tvrdi Nuria Esparsa, direktorka sektora za otkrivanje/pronalazak talenata u firmi Adeko.

Marketing i prodaja.

Razvoj veb stranica, korišćenje aplikacija kako biste bolje upoznali klijente i reklamiranje/razvijanje brenda putem interneta su neophodni za ovu oblast. Prodavac treba da uspostavi informativnu prodaju, koja sluša klijenta i potom donosi odluke. Takođe treba da usluži klijente na daljinu, one koji ne dolaze u radnju da bi razrešili nedoumice, već oni koji to rade preko interneta. „Ovi aspekti utiču na prodaje u svim sektorima, od finansijskih sektora do maloprodaje ili robe široke potrošnje, sve do svežih proizvoda, pošto postoje firme koje prodaju meso putem interneta. Još jedan jasan primer je i Amazon (Amazon) koji je već otvorio svoju prodavnicu u Španiji”, komentariše Naćo Pinedo, izvršni director firme ISDI (ISDI).

Matematika, statistika i medicina.

Potrebno je da se oni koji su posvećeni ovim oblastima pretvore u stručnjake za podatke. Velika baza podataka je još uvek nov metod koji počinju da koriste firme. Profesionalci sada treba da analiziraju podatke, da provere sve i da znaju da ih protumače kako bi doneli odluke. Pored toga, treba da se ponašaju kao digitalni prevodioci, to jest da rade sa tehnologijom i da znaju da je primene u svakodnevnim zaduženjima, kako bi na taj način napredovao neki posao ili istraživanje.

-preduzetnistvo.gif

U svetu medicine ova baza podataka se koristi, na primer, kako bi se spojili različiti podaci o retkim bolestima i kako bi se one bolje upoznale i da bi se pronašao lek. Bioimpresija je još jedna od novina koja revolucionarno menja sektor, pošto za budućnost razvija aspekte kao što su štampanje organa u laboratoriji, iako danas počinje da se radi na manje složenim strukturama.

Uvećana stvarnost.

Upotreba 3D tehnike i dronova pretvorila se u poseban sektor koji takođe čini deo mnogih drugih. Ne samo da se koriste za dizajn ili fotografisanje velikih pejzaža, već su i oblasti poput automobilske industrije, industrije video igara, čak i sporta, usvojile ove inovativne metode. Mnoge firme koje ne žele da kasne sa ovim žele da nauče svoje zaposlene da znaju da ih primene i poboljšaju način rada firme.

Na primer, Horhe Karetero, predstavnik španske fudbalske federacije, objašnjava da se radi sa fudbalskim loptom koji ima ugrađen čip koji može reprodukovati odigrane poteze. Na taj način se, u slučaju sumnje, može proveriti da li je pređena linija gola.

Mehaničarske radionice su takođe dobar primer, s obzirom na to se ovaj sistem može ugraditi tako da ga radnici koriste u vreme popravke vozila, kao i da postoje koraci koje treba dati kako bi se popravio ili zamenio neki deo. Ovaj sistem bi takođe pružio uputstva prilikom popravke ili zamene nekog dela.

Obrazovanje.

U sve ovo, profesori treba da se podvrgnu jednoj velikoj promeni kako bi se prilagodili novim oblicima učenja. „Ovde postoje dvostruki zahtevi. Sa jedne strane, treba da se primene nove tehnologije u svim fazama učenja, i sa druge strane, potrebni su profesori koji znaju da primene sve ove nove metode koje zahteva tržište”, zaključuje sa Marijom Hose Martin, generalna direktorka menedžmenta Menpauera (Manpower).

jobes_changing.jpg
FOTO: I-student global

Koraci za stvaranje vaše nove karijere

Ukoliko se poslovi menjaju, to takođe treba da urade i profesionalci. Reč je o transformaciji talenta koja prolazi kroz četiri nivoa: upoznavanje nove oblasti, stav baziran na kontinuiranom učenju, prihvatanje znanja i njegova primena. Platforme za zapošljavanje su svesne novih potreba kompanija i teskoća koje postoje kada je ponekad potrebno pronaći kvalifikovane profile. Zbog toga sve više agenata kao što su savetnici koji rade na sajtovima za zapošljavanje predlazu ovu profesionalnu reciklažu.

To je slucaj LinkedIn-a za kupovinu Linde, sajta koji nude kurseve razlicitih jezika o poslovima, tehnologiji i kreativnim navikama. Ova mreza, osim toga sto spaja profesionalce i forme, takođe pomaze da se specijalizuju. Ova kupovina, osim što spaja profesionalce i firme, doprinela je i njihovom unapređivanju. Pored informacija korisnika, LinkedIn moze da odredi koje su njihove potrebe i samim tim predloži kurseve. Druge mreže kao sto su Koursra ili Tutelius nude programe po nižim cenama ili čak besplatne, na kojima se profesionalci formiraju prema zahtevima trzista. Uglavnom, insistira se na reciklaži koja nam dozvoljava da razumemo kako se obnavljaju sektori, a zatim i njena konkretna primena kako bi se popunila nova radna mesta.

IZVOR: Expansión