Dobar radni prostor od obaveze stvara uživanje

FOTO: Sve Vesti

Nema sumnje da posao čini ponosnom osobu koja ga obavlja, ali nemamo uvek takav osećaj zbog uslova u kojima se neki poslovi obavljaju. Ne misle svi da je osam sati obavljanja posla koji vas ne motiviše cena za preživljavanje. Štaviše, ako se pogleda broj radnih sati i plata koja se za to dobija, shvatamo da sigurno poznajemo nekoga ko je u takvoj situaciji, pa mu čak ni dobra plata to ne nadoknađuje.

Izaberi posao koji voliš i nećeš morati da radiš ni jedan dan u životu. – Konfučije

Mišljenje „žrtvujem se zbog posla“ je pogrešno. Činjenica je da posao zahteva ulaganje, ali ako se definiše kao žrtvovanje, već je dovoljno da se pojave osećanja nemotivisanosti i nelagodnosti. Nastala su neka istraživanja i mišljenja koja degradiraju ideju posla, nije važno da li se radi o umanjivanju značaja zbog pretpostavljenog društvenog prestiža koji neki posao ima ili zato što čak i kada se posao obavlja besprekorno on izaziva sumnju i nepoverenje.

Tako se stvara pogrešna atmosfera koja je puna nadmetanja i odsustva kvaliteta. Na poslu radnici mogu da bojkotuju rad drugih, jer se više brinu da pokažu koliko oni vrede, a ne da finalni rezultat bude dobar.

Posao kao izraz naše lične prirode

Na poslu želimo da damo sve od sebe, a ako to ne činite možda bi trebalo da razmislite o tome šta radite na tom radnom mestu koje, u stvari, ne želite. Za posao je potrebna odgovornost i poslovi zbog toga prikazuju jedan deo nas samih. Svaki posao predstavlja jednu vrstu treninga za disciplinu, posvećenost, tačnost ili veštinu dobrog rada u grupi.

Ukoliko radite zato što morate ili zato što vam taj posao pomaže da preživite, pokušajte da ne dozvolite da vas taj posao odvuče od vaših pravih želja. Važno je da pronađete nešto u čemu ćete briljirati, a da vam to, pritom, ne stvara osećaj krivice i neuobičajenosti. To nešto treba pronaći što pre, da se vaša energija ne bi trošila na pogrešne stvari.

Želite da budete odlični ali ambijent nije dovoljno motivišući?

Uvek treba imati pozitivan stav i uložiti maksimum u aktivnost koju obavljamo, bez obzira na poslovne okolnosti i saradnike koji mogu da vas dovedu do pobede ili da vas zauvek unište. Kuper i Maršal su realizovali jedno istraživanje da bi uvideli stresne faktore koji bi mogli loše da utiču na zdravlje, psihološko i društveno blagostanje radnika. Opisali su četiri glavna faktora koji stvaraju stres na poslu i to su:

faktor stresa unutar samog posla: fizički uslovi (viškovi, nedostaci ili negativni uslovi koji se mogu stvoriti na poslu kao što su buka ili temperatura) i preopterećenost koja nastaje usled viška posla ili usled nekih poteškoća;

faktor stresa koji nastaje zbog uloga u organizaciji: dvosmislenost uloga, konflikt uloga, odgovornost za druge ljude, što podrazumeva da uvek imate punu agendu, i drugi faktori kao što su nedostatak podrške rukovodstva, mala uloga prilikom donošenja odluka i adaptacija pri tehnološkim promenama;

faktor stresa prouzrokovan zbog strukture i odnosa u organizaciji: neučestvovanje prilikom donošenja odluka, strogi nadzor, nedostatak autonomije na poslu, pravila ponašanja i organizacione politike, kao i osećaj nepripadanja;

faktor stresa koji nema veze sa poslom: porodica, bračni odnosi, poslovna mobilnost, lične krize zaposlenih, ekonomski uslovi, konflikti između uverenja zaposlenih i principa na kojima počiva organizacija.

Enterijer-kancelarija-arhitektonskog-studija-u-brazilu%20(11).jpg

FOTO: Moj enterijer

Takođe, opisuju faktore koji nastaju zbog međuljudskih odnosa na radnom mestu, čemu ćemo posvetiti poseban deo zbog velike povezanosti zadovoljstva u poslu i ovih faktora, kojima se bavi posebna naučna oblast – psihologija firme.

Međuljudski odnosi u poslovnom okruženju

Postoji mnogo stvari koje mogu da utiču na poslovno okruženje, ali je jedna od glavnih, bez sumnje, odnos između saradnika. Jedan od najvećih podsticaja za rad je činjenica da ćemo kada odemo na posao zateći dobro okruženje i ljude koji mogu i žele da nam pomognu ukoliko dođe do nekih poteškoća. Postoje tri glavna faktora koja mogu da generišu stres na poslu što se tiče međuljudskih odnosa i to su:

odnos sa nadređenima: postoji direktna veza između nepromišljenog odnosa i favorizovanja od strane nadređenih sa osećanjem nelagodnosti i tenzije između podređenih;

odnosi sa vašim podređenim kolegama: teško je jednom nadređenom da zahteva produktivnost i ohrabruje učešće, a da u isto vreme stvori prijateljski odnos;

odnosi sa saradnicima: rivalstvo, nedostatak emocionalne podrške i usamljenost koja je sastavni deo nekih viših pozicija mogu da dovedu do povećanja količine stresa.

u-kancelariji_696x464.jpg

FOTO: RTV

Kаd je rаd prisilа, tаdа je život robijа. – Maksim Gorki

Zbog svega navedenog, najbolje što možemo da uradimo je da doprinesemo kako bi se odnosi na našem poslu poboljšali, ne samo zato što znamo da to ima velikog uticaja na nas, već zato što to može da postane glavni faktor za uspeh ili propast prilikom realizacije nekog zadatka. Odnosi između saradnika treba da budu harmonični, a poslove treba obavljati sa samopouzdanjem. To je ključ za postizanje maksimalnog rezultata u onome što radimo.


IZVOR: La mente es maravillosa