Inovacija srpskih naučnika prati ponašanje mozga
Pixabay

Mozak, zajedno sa celokupnim nervnim sistemom, jedna je od najvećih zagonetki sa kojom se susreo ljudski rod. Mozgu nije uvek i svuda pridavan veliki značaj. Egipatska civilizacija je imala rasprostranjeno uverenje da je srce centar inteligencije, zbog čega bi nakon smrti, u procesu mumifikacije, ostavljali srce pokojniku a uklanjali mozak. Gladijatori su posredno zaslužni što je stav o središtu inteligencije počeo da se preinačuje. Rimski lekar Galen je lečivši gladijatore uočio da se njihove mentalne sposobnosti gube pri povredama glave, odnosno mozga.

Vremenom smo uspeli da bolje upoznamo ulogu i funkcionisanje mozga i nervnog sistema, premda naučna javnost smatra da je prostor za njihovo upoznavanje i dalje veliki. Neuronauke su naučna oblast koja se bavi ovim istraživanjima.

Neuronauke između ostalog uključuju anatomiju i fiziologiju, matematiku, psihologiju i molekularnu biologiju. Bave se kretanjem čoveka, kako se osoba ponaša i misli u okolnostima kada se smatra da je zdrava, kao i u okolnostima kada je normalno funkcionisanje narušeno.

Tim naučnika iz Srbije, sa jakim uporištem u neuronaukama, uspeo je da osmisli uređaje koji mogu pratiti aktivnost mozga. Pionirski iskorak koji su oni napravili je da se praćenje moždane aktivnosti, kroz merenje EEG-a (skraćeno od elektroencefalografija), može obavljati van laboratorije, odnosno u svakodnevnim životnim situacijama.

Ovaj tim naučnika je osnovao startap kompaniju pod imenom mBrainTrain. Kompanija je osnovana 2012. godine u Beogradu od strane Bogdana Mijovića, doktora neuronauka i Ivana Gligorijevića, doktora biomedicinskog procesuiranja signala. Umesto da se posvete isključivo naučnom radu koji može biti suvoparan i ograničen na gomilu papira, odlučili su se na spoj nauke i preduzetništva, sa htenjem da naučna saznanja pretoče u konkretno i praktično.

Njihov tim je uglavnom sačinjen od mladih ljudi, visoko obrazovanih. Blisko sarađuju sa priznatim naučnicima sa drugih univerziteta poput Stefana Debenera sa Univerziteta Oldenburg i Martena de Vosa sa Oksforda, kao i sa članom SANU-a, profesorom biomedicinskog inženjeringa Dejanom Popovićem. 

U rasponu od nekoliko godina, marljivim i promišljenim radom, uspeli su svoje proizvode da predstave naučnom svetu izvan Srbije i postanu međunarodno priznati. Svoje izume su predstavili na pet kontinenata i ostvarili prodaju u oko tridesetak zemalja.

Privatna arhiva
Privatna arhiva

Priznanje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji su dobili 2013. godine. Jedan od njihovih proizvoda je Smarting, prenosivi uređaj koji prati električnu aktivnost mozga. Nastanak Smartinga je korak napred, jer je uređaj bio elegantniji za upotrebu od drugih uređaja korišćenih u laboratorijskim uslovima. Smarting je lak, malog obima i može da se umreži sa kompjuterom ili pametnim telefonom. 


Osim Smartinga, koriste još neke spravice i softvere u praćenju rada najvažnijeg organa. Specijalna kapica koja liči na one iz plivačkih sportova se namesti na glavu. Na potiljačnom delu se umeće uređaj (Smarting) i on je umrežen sa pametnim telefonom ili računarom preko Bluetooth-a. Na našem telefonu možemo pratiti aktivnost mozga i to u različitim situacijama, bilo da hodamo, vozimo ili igramo fudbal. Ovakvim posmatranjem moždanih aktivnosti mi možemo da ocenimo nivo koncentracije ili umora kod nas samih. Čak je omogućeno praćenje moždane aktivnosti u toku sna, u trajanju od 15 sati neprestano.

Direktna namena izuma je u raznim sferama istraživanja poput samih neuronauka, u istraživanju ponašanja, u muzici, sportu, psihologiji, u industriji video-igara, neuromarketingu. Ove inovacije još uvek nisu za komercijalnu upotrebu, već su namenjene istraživačima. 

Veliki značaj bi rad mBrainTrain tima mogao imati u medicini. Praćenje mozga kroz nadgledanje elekrične aktivnosti bi moglo da ukaže na opasnost od epileptičnog napada ili moždanog udara, ozbiljnih zdravstvenih problema kod kojih dolazi do poremaćaja normalne električne aktivnosti mozga.

Na ličnom telefonu bi se moglo pojaviti upozorenje kako postoji izgledna šansa da za 36 sati može doći do moždanog udara, pri čemu bi korisnik imao dovoljno vremena da reaguje, javi se stručnom licu i na taj način spreči šlog.

Privatna arhiva
Privatna arhiva

Moglo bi se pomoći u obelodanjivanju promena koje ukazuju na podmukle i hronične bolesti tipa Parkinsonove i Alchajmerove. Zbog toga ljudi iz mBrainTrain kompanije neprekidno usavršavaju svoje izume kako bi bili što lakši i učinkovitiji, koji neće biti glomazni i lako uočljivi. Bitno je da korisnicima predstavljaju zadovoljstvo da ih koriste, kao i da su bezbedni za upotrebu, odnosno da čuvaju diskreciju korisnika i ne dozvoljavaju manipulaciju raznih marketing eksperata intimnim podacima pojedinaca.

Može se reći da su mBrainTrain inovacije poput produžene ruke koja nam pomaže da upoznajemo sopstveni mozak, da vidimo kako se ponašamo u različitim okolnostima, šta nam smeta, šta nam odgovara, kada smo kreativniji i efikasniji. Njihov rad je pokazatelj da se u Srbiji i te kako mogu ostvariti izvanredne ideje, uz istrajnost i pametno planiranje.

Izvor: mBrainTrain.com