Kako će lista obaveza povećati vašu produktivnost?
pexels

Ono što je ključ svake dobre organizacije je lista obaveza. Ona ne treba da bude tek skup nabacanih teza. Od nje treba da napravite vaš mali projekat, koji će vas dovesti do tačke na kojoj se vaša produktivnost uvećava. Sada je pravo vreme da saznate kako kako doći do pravljenja dobre liste obaveza.


Prva stavka na vašem papiru treba da bude hitna


Da biste savladali prvi korak neophodno je da sa sigurnošću znate svoje prioritete. To je tzv. efektivna lista na kojoj je ono što je najvažnije na samom vrhu. Ujutru, kada ste najproduktivniji, uradite neke bitne stvari sa vaše liste.


Važno je da označite rokove i vreme koje imate za njihovo izvršenje


U vašem rokovniku možete napraviti vremenske blokove za svaki zadatak. Možda će vaša lista delovati „strogo“, ali zauzvrat dobijate kvalitetnu organizaciju svog vremena. Obavezno naznačite kada treba da obavite npr. sastanak, a ako je reč o nekom projektu naznačite kada vam je krajnji rok za realizaciju istog.


Uvedite kvalifikaciju zadatakaOdvojite stvari koje su važne i koje bi trebalo da obavite u određenom danu. Bitno je da sami umete da odredite prioritete, jer su oni uvek na vrhu vaše liste obaveza.

www.pexels.com
www.pexels.com

Važno je razložiti svaku stavku


Svaku veliku stavku razložite na nekoliko manjih kako bi ostvarenje i izvršenje obaveze bilo evidentnije. Uz važne stavke dodajte kratak opis kako bi imali bolji uvid u svoje obaveze.


Ponovite procenu obaveza koje niste ostvarili


Vaša lista obaveza je promenljiva. Kako će se ona menjati i da li će se menjati zavisi isključivo od vas. Obaveze sa svoje liste možete da uradite polovično, možete da ih odložite ili da ih uklonite. Šta god odlučite nemojte zaboraviti na svoje obaveze. Pri kraju nedelje obavezno pogledajte listu obaveza koju ste odložili i pokušajte da shvatite razlog odlaganja obaveze kao i pronalaženje rešenja.


Napravite listu od dve kolone


U levu kolonu upišite primarne obaveze za taj dan, a u desnu kolonu upišite detalje svojih primarnih obaveza u tezama. Na primer, u levu kolonu upišite kada imate sastanak, a potom u desnu upišite ukratko o čemu biste pričali na sastanku.


Uz dobru organizaciju sve je lakše. Potrebni su vam samo rokovnik ili sveka, olovka i dobra volja.

IZVOR: BIZLife