Kako da jednostavno naučite slepo kucanje

Foto: Reddit

Kako početi?

Pre nego što počnete da učite slepo kucanje, morate da vežbate kucanje sa svih deset prstiju. Kada se naviknete da koristite sve prste (što, zapravo, nije tako komplikovano, samo morate učestalo da vežbate), nastavite sa sledećim koracima:

EU%20GIF.gif

Pravila za slepo kucanje:

1. Ništa ne sme da vam smeta. Ovo pravilo važi naročito za devojke: ako imate veoma duge nokte, moraćete da ih se rešite dok ne uvežbate dobro tehniku.

2. Ne gledajte tastaturu. Ovo je najteže pravilo, ali ako ne odvojite pogled sa prstiju, ništa nećete naučiti. U ovom procesu ne treba da upotrebite vizuelno pamćenje, već svoje prste koji će zapamtiti položaj tastera i tako će biti lakše kucati bez gledanja. Ako vaše oči ipak hoće da varaju i gledaju tastaturu, možete da upotrebite jedan mali trik. Uzmite jedan lepljivi papir (koji ćete kasnije lako moći da sklonite) i prekrijte sve tastere sa njim. Na ovaj način ćete se osloboditi navike da gledate ka dole jer svakako ništa nećete videti.

3. Ruke moraju da se nalaze u pravom položaju (A, S, D, F - J, K, L, Č). Leva ruka (kažiprst, srednji prst, domali i mali) treba da se nalazi na tasterima sa slovima A, S, D, F, a prsti desne ruke, na slovima J, K, L, Č.

raspored_prstiju_na_tastaturi1.jpg
Foto: Računarski kutak

Palčevima pritiskate taster „Space“ naizmenično, odnodno, ako ste poslednje slovo neke reči pritisli levom rukom, levim palcem pritiskate „Space“ i obrnuto.

Za pritiskanje određenog tastera koristi se prst najbliži njemu i posle ovoga prst se vraća na početnu poziciju. Na isti način se pišu i velika slova gde mali prst „slobodne“ ruke pritiska taster „Shift“.

Ne pokušavajte da zapamtite poziciju svih slova na tastaturi. Najvažnije je da zapamtite koji prst treba da pomerite da biste pritisli odgovarajući simbol. Morate u svojoj podsvesti da povežete pokrete prstiju sa određenim tasterima.


Izvor: Genial