Kako podesiti automatski odgovor na imejlove?


Podešavanje na računaru:

Uključite ili isključite automatski odgovor u slučaju odsustva, sledeći ove korake:

1. Otvorite Gmail.
2. U gornjem levom uglu izaberite opciju Podešavanja.
3. Otvorite podešavanja.
4. Skrolujte nadole, dok ne naiđete na opciju Automatski odgovor.
5. Odaberite opciju Uključeno.
6. Popunite vremenski raspon, naslov, i tekst poruke.
7. Ispod poruke, odaberite kojim ljudima želite da je pošaljete.
8. Na dnu strane, odaberite opciju Sačuvaj izmene.

Napomena: Ukoliko imate lični Gmail potpis, prikazaće se u dnu odgovora.

Isključite opciju za automatski odgovor:

Kada je opcija za automatski odgovor uključena, preko vašeg inboksa će se pojaviti baner, gde će biti ispisan naslov teksta. Kako biste isključili ovu opciju, potrebno je da kliknete na opciju Završi.

Kada se šalje automatski odgovor?

Slanje automatskog odgovora se aktivira u 12 sati popodne početnog datuma, a prestaje u 23:59 završnog datuma, ukoliko vi sami ne isključite ovu opciju ranije. U većini slučajeva, automatski odgovor se šalje samo kada vam neko prvi put pošalje poruku.

Evo slučajeva u kojima će neko primiti automatski odgovor više puta:

• Ukoliko vas ponovo kontaktiraju nakon četiri dana, a opcija je i dalje uključena
• Automatski odgovor se šalje svaki put kada unesete izmene. Ako neko primi vaš prvobitni odgovor, pa vas opet kontaktira nakon što ste taj odgovor izmenili, biće mu isporučen vaš novi, izmenjeni automatski odgovor.
• Ukoliko Gmail koristite za posao, školu ili neke druge organizacije, možete odabrati da li će vaš odgovor biti poslat svima ili samo određenom krugu ljudi.

Napomena: Poruke koje stignu u Spam direktorijum i poruke sa liste mejlova na koje ste se prijavili, neće dobiti automatski odgovor.


Podešavanje na Android telefonu:

Uključite ili isključite automatski odgovor; poruka koju podesite će se slati i kada primate poruke na računaru.

1. Otvorite Gmail aplikaciju.
2. U gornjem levom uglu odaberite opciju Meni.
3. Skrolujte nadole, pa odaberite Podešavanja.
4. Odaberite svoj nalog.
5. Odaberite opciju Automatski odgovor.
6. Pri vrhu, prebacite opciju Automatski odgovor na Uključeno.
7. Popunite vremenski raspon, naslov, i tekst poruke
8. Odaberite opciju Gotovo.

Kako biste isključili automatski odgovor, prebacite opciju Automatski odgovor na Isključeno.

Kada se šalje automatski odgovor?

Slanje automatskog odgovora se aktivira u 12 sati popodne početnog datuma, a prestaje u 23:59 završnog datuma, ukoliko vi sami ne isključite ovu opciju ranije. U većini slučajeva, automatski odgovor se šalje samo kada vam neko prvi put pošalje poruku.

Evo slučajeva u kojima će neko primiti automatski odgovor više puta:

• Ukoliko vas ponovo kontaktiraju nakon četiri dana, a opcija je i dalje uključena
• Automatski odgovor se šalje svaki put kada unesete izmene. Ako neko primi vaš prvobitni odgovor, pa vas opet kontaktira nakon što ste taj odgovor izmenili, biće mu isporučen vaš novi, izmenjeni automatski odgovor.
• Ukoliko Gmail koristite u okviru posla, škole ili neke druge organizacije, možete odabrati da li će vaš odgovor biti poslat svima ili samo ljudima u organizaciji.

Napomena: Poruke koje stignu u Spamdirektorijum i poruke sa liste mejlova na koje ste se prijavili, neće dobiti automatski odgovor.

automated_email.png

FOTO: ClickSend

Podešavanja na iPhone i iPad uređajima:

Uključite ili isključite automatski odgovor; poruka koju podesite će se slati i kad šaljete poruke sa računara.

1. Otvorite Gmail aplikaciju.
2. U gornjem levom uglu, odaberite opciju Meni. Skrolujte nadole, pa odaberite Podešavanja.
3. Odaberite nalog sa kog želite da se odgovor šalje.
4. Odaberite opciju Automatski odgovor.
5. Prebacite opciju Automatski odgovor na Uključeno.
6. Popunite vremenski raspon, naslov, i tekst poruke
7. U gornjem desnom uglu, odaberite opciju Sačuvaj.

Kako biste isključili automatski odgovor, prebacite opciju Automatski odgovor na Isključeno.

Kada se šalje automatski odgovor?

Slanje automatskog odgovora se aktivira u 12 sati popodne početnog datuma, a prestaje u 23:59 završnog datuma, ukoliko vi sami ne isključite ovu opciju ranije. U većini slučajeva, automatski odgovor se šalje samo kada vam neko prvi put pošalje poruku.

Evo slučajeva u kojima će neko primiti automatski odgovor više puta:

• Ukoliko vas ponovo kontaktiraju nakon četiri dana, a opcija je i dalje uključena
• Automatski odgovor se šalje svaki put kada unesete izmene. Ako neko primi vaš prvobitni odgovor, pa vas opet kontaktira nakon što ste taj odgovor izmenili, biće mu isporučen vaš novi, izmenjeni automatski odgovor.
• Ukoliko Gmail koristite za posao, školu ili neke druge organizacije, možete odabrati da li će vaš odgovor biti poslat svima ili samo određenom krugu ljudi.

Napomena: Poruke koje stignu u Spam direktorijum i poruke sa liste mejlova na koje ste se prijavili, neće dobiti automatski odgovor.


IZVOR: Google Support