Kako prodati svoje veštine na tržištu rada?

Foto: Eduka plus

Prevela: Nevena Petrašinović

Ovo upućuje na očigledan i staromodan koncept, ili ne ako razmotrite manjak poslova širom Evrope i nedostatak sposobnosti koje su potrebne za poslove koje bi ljudi želeli da dobiju. Dakle, pitanje je: kako se kretati na tržištu radne snage sada, i šta znači za mlade ljude da teoriju pretvore u praksu? I naravno: koje se veštine najviše traže u kompanijama?

Najpre bacimo pogled na naš CV, najčešći dokument koji je napravljen da privuče pažnju, obezbedi intervju i promoviše vaš profil, ali ponekad nije baš efektivan zbog suviše stereotipnog formata.

cv_sized_no_pic.jpg
Foto: My world of work

Dakle, sada razmislite o trejleru napravljenom da najavi nov film. Svaka scena je pažljivo izabrana, redosled je sastavljen na poseban način da intrigira i namami, da stvori napetu atmosferu. Na isti način, važno je da vaš CV bude moćan markentiški alat da ubedi čitaoca da vas kontaktira. Samo da biste dobili intervju trebaju vam novi instrumenti i nove markentiške tehnike da ubedite, ko god je na drugoj strani da vas pozove.

Ostaviti sve slučaju ili raditi sve sam vodi do razočaravajućih rezultata, jer morate da imate plan i dovoljno detalja da pokažete odeljenju ljudskih resursa da ste vi onaj pravi za taj posao.

-poslovna_komunikacija.gif

Nakon ovoga počnite da mislite o drugim pitanjima: šta se vrednuje na tržištu rada danas? Da li imate jasne ideje o veštinama ili prednostima koje možete ponuditi, na koji način biste mogli da pokažete svoje iskustvo i šta radite ili želite da radite?

Prvi korak pre nego što zaplovite u vode tržišta rada je da razumete koja su to polja na koja treba da se koncentrišete i koji su vam alati potrebni. Sve ovo treba da vas vodi do jednog rezultata: uspeha.

Hajde da probamo da dođemo do suštine situacije: sve što nam treba je mapa - možemo koristiti sedam testova da biste strateški počeli da gradite svoj identitet radeći na svom profesionalnom profilu, pa tako morate razmisliti koje su to lične prednosti i karakteristike koje morate staviti u prvi plan, koje su to veštine i kompetencije koje možete ponuditi i kako da ih iskoristite da biste dobili rezultate.

Zatim, moramo razmotriti još jedan faktor koji se tiče ciljeva karijere i željenog posla iz snova: u kojim poljima i kakvu vrstu posla možete raditi najbolje. Samoprocena vam pomaže da shvatite šta treba da ponudite u svom profilu.

cta_3.jpg
Foto: EMC

Napravite sopstveni GPS. Traženje posla je zadatak koji zahteva vreme i istrajnost. U ovim teškim vremenima, moramo koristiti više metoda, ne postoji jedan put, ali sigurno morati postojati strategija. Zapravo, tržište rada, u ovom momentu predstavlja iste prepreke za mlade i starije ljude. Ipak, posebno sa povećanjem godina za penzionisanje, dobro je da svi radnici koji imaju preko 40 i 50 godina dokažu da su dorasli zadatku. Ako ste nezaposleni, nije prijatno raditi besplatno, nadjite posao.

Kako biste naučili nešto što vas nisu naučili u školi, verovatno morate naći sopstveni put da naučite o sebi i da koristite kvalitete koje imate za najbolji ishod. Morate imati nove strategije kako biste išli kroz potragu za poslom i stvari koje ćete raditi da poboljšate veštine: razmislite o tome šta želite, šta možete ponuditi, šta tražite (ovo ponekad zahteva više napora i pozitivan stav). Zapravo, strategija se sastoji u tome da ne treba da odlučite kakav posao biste voleli da radite dok ne razumete tačno ko ste i koji su vam ciljevi.

Uočite svoje SWOT osobine... to znači uočite svoje Snage (Strengths), Slabosti (Weaknesses), Prilike (Opportunities) i Pretnje (Threats). Sa dobrom SWOT analizom možete otkriti stvari o svom profilu i umanjiti mogućnost greški i preusmeriti akcije ka prilikama za posao koje imate ispred sebe.

U stvari, trebalo bi da naučite:
• Koje mogućnosti nude prednost;
• Koje snage možete koristiti kao prednost da istražite prilike koje su ponuđene;
• Koje prepreke morate da neutrališete, smanjite ili prevaziđete;
• Koje kritične tačke morate da unapredite ili prevaziđete kako ne biste išli stranputicom i blokirali svoj put.

Ako ne možete da dobijete nečiju pažnju, ostaćete u sivoj zoni kao mnogi. Zbog toga morate da „prodate“ svoje kvalitete i da usvojite strategiju reklamiranja sebe da biste dostigli ciljeve. Sve se svodi na komunikaciju, način na koji prezentujete svoje pozitivne tačke i koristite veštine brzog razmišljanja.
Na primer, ako gledate proizvod koji je lansiran, primetićete da marketing igra vitalnu ulogu navodeći potencijalne potrošače da se fokusiraju na specifičnu prirodu proizvoda, kvalitet, pakovanje, osobine i slično - ovo je upravo ono što se događa sa vama. Vi ste proizvod sopstvenih napora (a to su vaše učenje i prilaz poslovima i praksama i vaša želja da se poboljšate).

Ucenje_laptop_smartfon_posao_karijera_uspeh_stud.jpg
Foto: Telegraf

Da biste se izdvojili, došli do vrha i ušli na tržište rada, važno je da odredite šta vas čini drugačijim i jedinstvenim. Zbog toga sledeće pitanje glasi: šta uraditi da biste bili primećeni i izreklamirali sebe?

Evo koraka:
1. Razmišljajte kao poslodavac: svako ko želi da radi mora naučiti da analizira, proceni, planira i deluje u skladu sa potpunim poznavanjem činjenica.
2. Analizirajte i širite: koja iskustva su vam dala veštine koje imate i kako da ih koristite za određeno polje rada i dostupne poslove u tom polju? Da li vam nedostaju neke veštine koje možete naučiti na treningu da biste se specijalizovali ili se prekvalifikikovali? Koje tržište želite da osvojite?
3. Planiranje: svaki preduzetnik koji želi da počne mora napraviti biznis plan koji uzima u obzir različite varijable. U vašem slučaju, morate planirati tok karijere uzimajući u obzir profil i tržište (Kakve su prilike? Da li postoji alternativa za to što vam treba ili želite?);

4. Delovanje: kada imate biznis plan, morate formulisati plan akcije i odrediti tri stvari:
• Strategije za traženje posla i kako i gde ga tražiti;
• Plan za korišćenje najefikasnijih alata;
• Procedura da ostanete u toku (trening, čitanje knjiga, uzimanje saveta od ljudi sa iskustvom, informisanje, obaveštavanje o šansama i prilikama itd.)
5. Samoreklamiranje koje obuhvata:
• CV;
• Kartice na kojima su sažeto prikazane vaše najbolje sposobnosti;
• Kratak govor, tzv. „lift govor“;
• Mini profil.

Ove strategije bi trebalo da vam pomognu da promovišete sebe kako biste se zaposlili i pojurili za svojim snom na tržištu rada.

Šta čekate? Napravite od sebe dobar projekat!

Izvor: Youth time magazine

Nevena je diplomirani ekonomista i voli Pariz, sunce i proleće.