Kako vam segmentacija tržišta može pomoći u poslovanju?
pixabay

Segmentacija omogućava preduzećima da jasnije sagledaju strukturu ukupnog tržišta i utvrde potrebe potrošača. Marketinški stučnjaci ovaj pojam definišu kao podelu potrošača na grupe prema određenim karakteristikama.


Tržišne segmente čine grupe potrošača koje su prema određenim obeležjima izdvojene od ostalih. Obeležja koja se koriste kao kriterijum za podelu su brojna i veoma raznolika, baš kao i samo tržište.

Demografski faktori

Ovi faktori se odnose na pol, starost i broj članova domaćinstva. Poznata nam je situacija da su žene sklone korišćenju kozmetičkih proizvoda, dok je kod muškog dela populacije ta navika u  manjoj meri izražena. Deca mlađeg uzrasta često žele igračke, a tokom odrastanja interesovanje za tom vrstom proizvoda opada.

maxpixel
maxpixel

Socio-ekonomski faktori

Ogledaju se u visini dohotka, zanimanju i obrazovanju. Mesečna primanja igraju veliku ulogu kada je u pitanju zadovoljenje potreba. Po istraživanju sprovedenom ove godine, u Srbiji je najzastupljenija srednja klasa, a kao kriterijum za podelu korišćena je mesečna potrošnja.

Geografski faktori

Povezani su sa mestom stanovanja, klimom, gustinom naseljenosti. Potrebe stanovnika sela i onih koji žive u gradskoj sredini se razlikuju. Takođe, klimatski uslovi određuju potražnju za određenim proizvodima.

Psihološki faktori

Najistaknutiji psihološki faktori na osnovu kojih se vrši segmentacija su motivi kupovanja, namere i lojalnost. Motivi i namere su često skriveni, a zadatak istraživanja je da ih detaljno upozna, jer će te informacije predstavljati osnov za dalje planiranje.

maxpixel
maxpixel

Osnovni princip segmentacije je nastojanje da se skup potrošača podeli na grupe koje će činiti pojedinci sa što homogenijim ponašanjem. Razlike među pripadnicima jedne grupa treba da budu što manje. Na taj način će ponuđači odabrati određeni pristup koji će istovremeno biti prilagođen svim pripadnicima pojedinog segmenta.


Prilikom sprovođenja ovog vida istraživanja tržišta poželjno je da se u obzir uzme što veći broj obeležja, jer je će na taj način analiza biti potpunija. Međutim, neophodno je voditi računa o finansijskim sredstvima koja se koriste, jer povećanjem složenosti rastu troškovi.


Iz svega navedenog može se zaključiti da je segmentacija tržišta korisna za proizvođače. Uspešni preduzetnici dobro je poznaju i često upotrebljavaju prilikom planiranja poslovanja, jer znatno olakšava donošenje odluka vezanih za nastup na tržištu. Segmentacija iz tih razloga predstavlja osnov za usmeravanje ukupnih marketinških aktivnosti organizacije.

 

IZVOR: beleske.com