Koje osobine treba da poseduje kvalitetan lider?
Pixabay

Komunikativnost je veština uspostavljanja (ne)verbalnog kontakta sa drugima. Osobe kod kojih je izražena lako pronalaze zajednički jezik sa svima, nemaju problem sa izražavanjem i iskazivanjem svog mišljenja. Elokventni ljudi  su veoma upečatljivi. Kada ste u nekom nepoznatom društvu, dokazano je da ćete ljudima bolje ostati u sećanju ako se predstavite kao komunikativna osoba. Na taj način ostavljate dobar utisak i ako ne upamte vaš fizički izgled ono šta ste rekli ostaje zabeleženo u njihovoj memoriji. 


Razgovor je najmoćnije sredstvo za prevazilaženje problema. Zato dobar lider uvek ima sluha za zaposlene, raspoložen je za nove ideje i otvoren prilikom komunikacije. Svaku odluku spreman je da jasno obrazloži i ne ustručava se da odgovori na pitanja koja mu se postave. Prilikom obraćanja veoma je važno da se u glasu oseća sigurnost, nikako usiljenost.

Pixabay
Pixabay

Međutim, nije dovoljno zadržati se samo na rečima. Preduzimljivost je neizostavna kada se govori o liderstvu. Odlučno dejstvovanje u pravom trenutku dovodi do rezultata. Čak i kada postoji rizik, akcije koje su isplanirane moraju se sprovoditi. Lider obavlja poslove u skladu sa onim šta govori jer na taj način gradi svoj kredibilitet. U slučaju da se situacija ne odvija onako kako je to isplanirano, lider je dužan da brzom reakcijom utiče na rešavanje nastalog problema.


Osoba koja je zadužena da vodi poslovanje ima velika ovlašćenja, ali s druge strane veliku odgovornost. Samo savesni ljudi mogu da obavljaju ovakve poslove na pravi način. Poštovanje rokova, uvažavanje pravila, težnja ka ostvarenju plana u potpunosti, ozbiljno pristupanje svakoj situaciji stvari su koje odgovoran lider uvažava. Savesnost se ogleda i u iskrenosti prema zaposlenima, jer je realno iznošenje postojećih činjenica bile one pozitivne ili negativne postupak koji se ceni u svakoj organizaciji.


Entuzijazam je uvek poželjan, a pogotovo kod ljudi na vodećim pozicijama. Pozitivan stav podstiče okolinu i daje snagu na dalji napredak. Lider je efikasniji kada pristupa sa entuzijazmom svemu što radi. Nove mogućnosti se ukazuju i na njemu je da te prilike iskoristi. Istraživanja su pokazala da se u kolektivu bolje prihvataju lideri entuzijasti, a da nedostatak tog elana često rezultira manjom produktivnošću, ali i lošijom atmosferom za rad.

Pixabay
Pixabay

Ove osobine izdvajaju se kao neizostavne kada  je reč o liderstvu. Ukoliko izostanu, negativne posledice će biti vidne i teško nadoknadive.


IZVOR: Womeninadria