Lansiranje Microsoft Office 365 Plannera

Foto: Office blogs

Prevela: Ljupka Mirković Dubajić

Microsoft je započeo upoznavanje javnosti sa preliminarnom verzijom svog rešenja za projektni menadžment pod nazivom Office 365 Planner za one koji učestvuju u programu puštanja prve verzije (Office 365 First Release), izjavio je Planner tim na postu.

Planner, prvobitnog radnog naziva „Highlander“, je alat za projektni menadžment, lak za upotrebu, koji između ostalog omogućava timovima da se organizuju, dodeljuju zadatke, kreiraju planove, razmenjuju fajlove i informacije o tome šta radi svako od korisnika.

Alat sve planove i ciljeve deli na zasebne table („Boards“) gde svaka kartica predstavlja zasebni zadatak. Takođe, koristi grafikone za prikaz napredovanja i može da se upotrebi za organizovanje priloga (Office attachments). Alat se lako integriše sa postojećim Office 365 grupama, tako da možete da nastavite svoj posao nesmetanim tempom i sa istim entuzijazmom.

Preliminarna verzija (Planner preview) je dostupna korisnicima programa puštanja prve verzije koji imaju jednu od sledećih licenci koje izdaje Microsoft:

Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5
Office 365 Education
Office 365 Education E3
Office 365 Education E4
Office 365 Business Essentials
Office 365 Business Premium

_veb_novinarstvo.gif

Office 365 administratori koji su se opredelili za program puštanja prve verzije mogu da instaliraju preliminarnu verziju nakon što prime inicijalni elektronsko pismo od kompanije Microsoft. Kompanija se nada da će korisnike programa puštanja prve verzije širom sveta upoznati sa preliminarnom verzijom u sledećih nekoliko nedelja.

Iako je alat prvenstveno bio dizajniran za poslovne svrhe, korisnici paketa Office 2016 takođe mogu da ga koriste da bi isplanirali svoj odmor, angažovali se u kreativnim projektima i slično.

Izvor: Small Business Trends

Ljupka vas informiše o svetu oko vas da bi ga bolje sagledali i snašli se u njemu.