Milenijalci se odriču dela plate zarad titule
Pixabay

Nove generacije u potrazi za poslom obraćaju pažnju na više faktora i ne zadovoljavaju se samo sigurnošću stalnog posla ili platom određene visine. Faktor koji je i takozvanoj bejbi-bum generaciji bio važan, a to je element zabave u poslu, postaje još važniji milenijalcima. Prema nekim istraživanjima, 88% milenijalaca od poslovnog okruženja očekuje da bude zabavno i socijabilno.


Među važnim faktorima nalaze se i fleksibilnost, bilo u pogledu „kliznogˮ radnog vremena ili mogućnosti da se posao obavlja iz udobnosti doma, kao i mogućnost za lični rast i razvoj kroz sticanje iskustva, učenje i razvijanje veština. Kao poseban faktor ističe se doživljaj svrhe i to kroz samo obavljanje posla ili kroz društveno odgovorno poslovanje kompanije u kojoj milenijalci rade.

55% od ukupnog broja društveno aktivnih milenijalaca odabralo je u kojoj će kompaniji raditi upravo zbog društveno odgovornih aktivnosti same kompanije

Pixabay
Pixabay

Zašto je milenijalcima važna titula?

Imajući u vidu sve prethodno navedeno o faktorima koji privlače milenijalce, mora se postaviti pitanje zašto bi poslovne „tituleˮ, kao nešto naizgled površno, privlačile obrazovane i uspešne mlade pojedince. Najjednostavniji odgovor je verovatno taština, no istraživanja ukazuju na nešto drugo - važnost percepcije društva.


Pojedinačni razlozi variraju, ali im je zajedničko uverenje da će određena „titulaˮ oblikovati stav društva, kako prijatelja, tako i potencijalnih budućih poslodavaca. Kada je razlog oblikovanje stava prijatelja, može se reći da su granice između privatnog i poslovnog zamrljane, a da se „titulaˮ juri kako bi CV i profili na društvenim mrežama izgledali atraktivnije. U svetu u kome poslodavci istražuju i društvene mreže prilikom zapošljavanja na određenim, pogotovo višim, pozicijama u kompaniji, ova strategija samobrendiranja nije zanemarljiva.


Većina milenijalaca ipak navodi da im je želja da pri prvom pogledu na radnu biografiju potencijalnom poslodavcu bude jasno kakvu vrednost oni mogu imati za kompaniju. Atraktivnije „tituleˮ ukazuju na veću vrednost i doprinos koji je u skladu sa potrebama modernog tržišta.

Pixabay
Pixabay

Unapređenja bez povišice

Značaj poslovne „tituleˮ očigledan je i u sve češćim situacijama da pojedinci dobijaju unapređenje koje se ogleda samo u promeni imena pozicije koju imaju u kompaniji. Njihova plata se zapravo ne menja, ali ovakvi gestovi povećavaju zadovoljstvo zaposlenih jer ukazuju na to da se njihov rad primećuje. Mladi zaposleni ljudi ističu da im je blagostanje tokom radnog vremena važnije od plate, a ovakvo unapređenje pozicije doprinosi većem blagostanju kroz povećanje zadovoljstva kompanijom i dobijenim tretmanom od iste.

Marketing menadžer pozicija privućiće više ljudi nego pozicija marketing asistent

Potencijalna opasnost

Potrebe koje mladi ljudi imaju danas u vezi sa poslom mogu poslužiti kao sredstvo za manipulaciju poslodavca prilikom zapošljavanja. Nije retkost da je višemesečna praksa neplaćena jer se kao razlog navodi sticanje znanja i iskustva što odgovara na potrebe mladih u pogledu ličnog razvoja. Na sličan način se može koristiti i ova želja zaposlenih da imaju posao sa „titulomˮ. Poslodavci mogu samo promeniti ime pozicije i tako privući mnogo više potencijalnih zaposlenih ili navesti pojedinca da ostane na nekom radnom mestu sa više zadataka bez dodatne finansijske kompenzacije.


Ali ako se ova promena u nazivu pozicije strateški i odmereno primenjuje može voditi većem zadovoljstvu radnika, boljoj radnoj atmosferi i posledično boljim rezultatima za poslodavca. Dakle, promene u „tituliˮ mogu pozitivno uticati i na kompaniju i na zaposlenog.


izvor: Quartz at Work