Najbolje destinacije za rad u inostranstvu

FOTO: Bienestar y Patrimonio Seguro

Prema istraživanju koje je sprovela banka HSBC, najbolje mesto za rad u inostranstvu na novoj rang listi zauzela je Švajcarska. Rezultati liste zasnivaju se na onlajn upitniku na koji je odgovorilo približno 27.000 zaposlenih stranih državljanina u 100 zemalja. „Jedini kriterijum za učešce u istraživanju je da osoba živi u inostranstvu i ima minimum 18 godina“, objasnio je Ben Robinson, jedan od članova tima zaslužan za procenjivanje destinacija za rad u inostranstvu.

Glavna kategorija kojom se bavi istraživanje je zarada, pa je prvo mesto, bez sumnje, osvojila Švajcarska sa prosečnom godišnjom platom od 188.275 američkih dolara, što je skoro duplo više od prosečnih primanja u celom svetu. Ako u obzir uzmemo samo platu, drugo mesto zauzeo je Hong Kong sa prosečnom godišnjom zaradom od 169.756 dolara. Na trećem mestu, takođe sa isključivo novčane perspektive, nalazi se Indija čija prosečna godišnja primanja iznose 145.057 dolara, dok su SAD zauzele šesto mesto na istoj listi sa 129.794 dolara. Medutim, konačna rang lista je blago izmenjena, s obzirom na to da uključuje i druge faktore osim zarade, kao što su kvalitet života i lakoća u sklapanju prijateljstava.

jovana2.jpg

Izvor tabele: BBC

Tajna Švajcarske

Švajcarska prednjači na HSBC-ovoj rang listi drugu godinu zaredom, kako u zaradi, tako i na ostalim poljima. Lista „top destinacija“ pored prosečne plate uzima u obzir i druge faktore poput osiguranja, načina života, lakoće u pronalaženju i sklapanju prijateljstava i zdravstvenih usluga. Ova evropska država je sedište mnogih međunarodnih kompanija kao što su farmaceutska kompanija Novartis, zatim Glencore, vodeća privatna korporacija koja se bavi proizvodnjom primarnih sirovina i hrane, kao i UBS Group AG, finansijske i investicione kompanije. Sedište Ujedinjenih nacija u Evropi se takođe nalazi u Švajcarskoj.

„Inostrani radnici stavljaju Švajcarsku na prvo mesto kako zbog dobre zarade, tako i zbog celokupnog životnog standarda“, rekao je Din Blekburn, šef HSBC Expat-a, odeljka banke koji je zaslužan za rad sa inostranim zaposlenima. Od ukupnog broja ispitanika, 69% njih je potvrdilo da im se odnos između posla i privatnog života poboljšao nakon dolaska u Švajcarsku. Međutim, neki zaposleni su prema drugim kriterijumima nisko ocenili ovu državu. Anketa sadrži pitanja vezana za društveni život i pronalaženje prijatelja, ali bez obzira na to što Švajcarska ne pokazuje dobre rezultate na ovim poljima, dobra je u kategoriji „kvalitet života“, objašnjava Robinson.

Zurich_vajcarska.jpg

FOTO: Pogodak

Dominacija evropskih zemalja

Na konačnoj listi top odredišta, šest od deset prvih mesta zauzele su evropske države. Nemačka i Švedska nalaze se na drugom i trećem mestu, iako njihove plate nisu visoke kao u drugim državama. „Nemačka pruža najbolje poslovno osiguranje, dok su u slučaju Švedske mnogi zaposleni pohvalili ravnotežu između privatnog života i posla“, rekao je Blekburn.

jovana1.jpg

Izvor tabele: BBC

Indijski paradoks

Uprkos tome što Indija zauzima treće mesto u kategoriji najbolje zarade, ova država zauzima tek 26. poziciju na konačnoj rang listi top destinacija. Iako je prosečna zarada u Indiji na zavidnom nivou, inostrani radnici su je ocenili mnogo slabije od drugih zemalja na osnovu „opšteg iskustva“, termina koji uključuje stil života, lakoću kretanja i uklapanje u životne tokove nove zemlje. Međutim, Indija se smatra jednim od najboljih mesta za napredovanje na profesionalnom planu, za pokretanje novog posla i za ostvarivanje dugoročnih finansijskih ciljeva.

HSBC potvrđuje da 89% inostranih radnika u Indiji prima barem neku dodatnu finansijsku podršku zbog preseljenja u ovu azijsku državu, a 38% ispitanika koji su učestvovali u anketi potvrdili su da su zahvaljujuci tim beneficijama uspeli da uštede za obrazovanje svoje dece ili da poboljšaju finansijsku situaciju na duže vreme. Pored toga, u poređenju sa drugim azijskim državama, Indija privlači najveći broj inostranih budućih preduzetnika što potvrduje činjenica da je 11% inostranih radnika u ovoj državi pokrenulo svoj posao.

Uttar_Pradesh_Agra_View_of_the_city_of_Agra_IWPL.jpg

FOTO: Sky Center

Građenje karijere

Što se tiče kriterijuma koji uključuje povlastice, kao što su zdravstveno osiguranje, smeštaj, put avionom u rodnu zemlju, najbolje destinacije se nalaze na Bliskom Istoku: Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati. Što se tiče poslovnog napretka, i uopšteno perspektive za razvoj karijere, više od 60% zaposlenih je potvrdilo da su odlične destinacije Singapur i Hong Kong.

Medutim, 30% zaposlenih u Singapuru i 50% onih u Hong Kongu konstatovalo je pogoršanje odnosa posla i privatnog života nakon dolaska u Aziju. „Neki ljudi se sele u inostranstvo jer žele brži napredak u karijeri, drugi da lakše zarade i uštede, a za određene je najvažnije ostvarivanje balansa između posla i privatnog života“, potvrdio je Blekburn. Na kraju krajeva, najbolja destinacija za rad u inostranstvu zavisi isključivo od ciljeva svakog ponaosob.


IZVOR: BBC