Neverbalna komunikacija – odraz osećanja i namera
Flickr

Gestovi su znaci koji izražavaju stanje duha i određene stavove. Rezultat su podsvesti. Naučnici su ih okarakterisali kao univerzalne znake. Pripadnici različitih kultura mogu da ih razumeju lakše nego jezik. Ekspresija lica, položaj tela i intonacija su ključni kada je u pitanju neverbalno komuniciranje.


Ukoliko nekog dobro poznajemo, dovoljno je da se ta osoba pojavi ispred nas i na osnovu izraza lica moći ćemo da zaključimo u kakvom je raspoloženju tog dana. Oči su ogledalo duše i preporučljivo je da na njih obratimo pažnju prilikom razgovora. Kada primetimo da sagovornik gleda u stranu, to nam daje znak da nije skoncentrisan i da mu nešto odvlači pažnju. Osmeh je lepo videti prilikom komunikacije s ljudima. Izveštačen i neiskren osmeh lako se prepoznaje i razlikuje od spontanog osmeha. Sigurno ste bili u prilici da uočite da vam se neko smeška, ali da osetite odbojnost jer je se iza tog izraza lica krije licemerstvo.

Pixabay
Pixabay

Položaj našeg tela razlikuje se od situacije do situacije. Može da bude ležeran, na primer kada komuniciramo sa bliskim prijateljima ili članovima porodice. Međutim, prilikom obraćanja nadređenih na poslu ili profesora u školi zauzećemo ozbiljniji stav i veću razdaljinu od sagovornika.


Intonacija je pokazatelj koji predstavlja odraz emocionalnog stanja. U nečijem glasu, ako se malo zadubimo, možemo da osetimo tremu, nesigurnost, postiđenost ili sigurnost i razdraganost. Ovo su samo neke emocije koje mogu da preovladaju u glasu. U zavisnosti od toga koja bude dominantna procenićemo kakav pristup bi bio najpogodniji.


Još jedan pokazatelj namera i osećanja je dodir. Karakteristike osobe mogu se analizirati na osnovu načina na koji dodiruje nekoga. Rukovanje se može detaljno posmatrati u zavisnosti od toga koliko je jak stisak sagovornika, koliko je dugo trajalo, da li su osobi koja nam je pružila ruku bili vlažni dlanovi.  

Pixabay
Pixabay

Istraživanja pokazuju da su informacija koje se razmene između dve osobe određene: 15% samim sadržajem, 35% tonom glasa, 50% ponašanjem i fizičkom pojavom. Zato se poseban značaj poklanja izučavanju ovog vida komunikacije.


Na osnovu napisane poruke ne možemo u potpunosti da budemo sigurni u iskrenost njenog pošiljaoca. Zato je kontakt uživo preporučljiv kao način koji nam pruža mogućnost bolje procene nečijih osobina. Pokazalo se da su žene bolje u prepoznavanju neverbalnih znakova. Međutim, muškarci prednjače kada je u pitanju tačnost procene iskrenosti.


Nevrbalna komunikacija od velike nam je pomoći, ako znamo da je tumačimo na pravi način. Od malih nogu decu treba učiti tajnama ovog vida komuniciranja. Čovek je društveno biće i potreba za razgovorom nalazi se u ljudskoj prirodi. Nema verbalne komunikacije bez neverbalne, zato sledećeg puta obratite pažnju na detalje koje smo vam otkrili, a koji su naizgled sasvim bezazleni.


Izvor: samoobrazovanje.rs