Ovo su vežbe za osnaživanje tima!

FOTO: Wikimedia

Prevela: Ljupka Mirković Dubajić

Bez obzira na to da li ste vi i vaše kolege uživali u tom novom iskustvu, zapitajte se šta se desilo kada su se članovi vašeg tima vratili u kancelariju? Da li su se vratili i svom uobičajenom ponašanju – možda se prepiru oko malih zadataka ili odbijaju da sarađuju jedni sa drugima? ’Zabavni dan’ može biti prijatan odmor od posla, ali kada se vaše kolege vrate svom radnom okruženju da li zaista primenjuju lekcije koje su naučili?

Isuviše često menadžeri planiraju aktivnosti a da na umu nemaju prave zamisli, niti cilj. To liči na gubljenje vremena, te menadžeri rizikuju da izgube poštovanje tima planiranjem vežbe koja suštinski ne pomaže onima koji su uključeni u njeno izvođenje.

Aktivnosti osnaživanja tima mogu biti moćno sredstvo da se ujedini grupa, da se razviju snage i otklone slabosti, ali samo ako se vežbe osmišljavaju i izvode strateški. Drugim rečima, iza vaše odluke da sprovedete vežbu mora postojati prava svrha, na primer: usavršavanje veština rešavanja problema ili kreativnih veština u timu, pre nego da ste svojim ljudima dali slobodan dan.

Ovaj tekst ima za cilj da vam pokaže na šta treba da obratite pažnju kada planirate timski događaj i nudi vam mnoštvo vežbi za rešavanje situacija sa kojim se vaš tim svakodnevno suočava.

Osnaživanje tima koje zaista izgrađuje tim

Najvažniji korak u planiranju aktivnosti osnaživanja tima dolazi na početku: prvo morate da prepoznate sa kojim se izazovima suočava vaš tim. Tek tada možete odabrati efikasne vežbe koje će pomoći da se oni prevaziđu.

Zatim razmislite o trenutnim snagama i slabostima vašeg tima. Postavite sebi sledeća pitanja da biste otkrili poreklo problema:

- Da li postoje sukobi između pojedinaca koji dovode do podele unutar tima?
- Da li članovi tima moraju međusobno da se upoznaju?
- Da li su pojedini članovi tima usredsređeni na sopstveni uspeh i time štete grupi kao celini?
- Da li loša komunikacija usporava napredovanje tima?
- Da li ljudi treba da nauče kako da rade zajedno umesto svako za sebe?
- Da li se pojedini članovi tima opiru promenama i da li to utiče na sposobnost grupe da napreduje?
- Da li je članovima grupe potrebna moralna podrška?

Kada ustanovite uzroke problema u vašem timu, moći ćete da planirate vežbe koje će se baviti ovim problemima. Na taj način ćete pomoći svom timu da izvuče pravu korist iz događaja koji se organizuje i da oseti da je angažovanje u njemu vredelo truda.

>
FOTO: Wikimedia

Primeri vežbi za osnaživanje tima

Postoje bukvalno hiljade aktivnosti za osnaživanje tima koje se bave velikim brojem ovih tema. Mi smo izdvojili samo nekoliko osnovnih, rutinskih primera u narednim odeljcima fokusiranim na najčešće izazove tima. Evo nekoliko osnovnih vežbi koje bi trebalo da probate ukoliko u svom timu imate problema sa komunikacijom, stereotipima ili poverenjem.

Poboljšavanje komunikacije

Crtanje leđima o leđa
Podelite grupu u parove i nek svaki par sedne na pod okrenut leđima jedno drugome. Jednoj osobi u svakom paru dajte sliku nekog oblika, a drugoj osobi u paru dajte olovku i papir. Zamolite one koji drže sliku da daju verbalne instrukcije svojim partnerima kako da nacrtaju oblik, ali da ne kažu o kom obliku je reč. Kada završe zadatak, zamolite svaki par da uporedi crtež sa originalom i da razmotri nekoliko stvari:

Koliko dobro je prvi član para opisao oblik?
Koliko dobro je drugi član para sledio instrukcije?
Da li je bilo problema u komunikacionom procesu slanja i primanja informacija?

Scenario preživljavanja
U ovoj vežbi vaša grupa uči da komunicira i da se dogovara ne bi li obezbedila svoj ’opstanak’. Recite svojoj grupi da će njihov avion da padne u okean. U blizini se nalazi ostrvo, a na čamcu za spasavanje ima mesta za svakoga i za još 12 stvari koje su im potrebne za preživljavanje na ostrvu. Dajte timu instrukciju da odabere koje će stvari poneti.

Kako će doneti odluku?
Kako će rangirati ili oceniti svaku stvar?

Eliminisanje stereotipa i ’etiketiranja’

Žurka stereotipa
Ovo je zabavna vežba, za veću grupu ili grupu srednje veličine. Napišite na papiriće više različitih tipova ličnosti (vidite donju listu) i svakom učesniku zakačite ili zalepite na leđa po jedan papirić. Nemojte da pokažete šta piše na papiriću – svako će moći da vidi šta piše na tuđem papiriću sem na svom. Zamolite svakog učesnika da otkrije koji je njegov tip ličnosti na osnovu stereotipnih pitanja koje će postavljati drugima, na primer, ’Da li sam ja čovek?’, ’Da li sam ja sportista?’, ’Da li sam ja zabavljač?’ i slično.

Ostali članovi grupe mogu da odgovaraju samo sa ’da’ ili ’ne’ i da ohrabruju druge da zapitkuju što više učesnika.

Evo nekoliko tipova ličnosti koje biste mogli da uzmete u obzir:
- automehaničar
- osvajač olimpijske medalje
- profesor
- radnih u restoranu brze hrane
- poštar
- filmska zvezda.

Team_Incirlik_gets_dirty_for_Women_s_History_Mon.jpg
FOTO: Wikimedia

Građenje nezavisnosti i poverenja

Opruga od ljudi
Zamolite članove grupe da stanu u parove okrenute licima jedni ka drugima. Treba da saviju ruke u laktovima i da dlanove okrenu jedni ka drugima. Uputite ih da se oslone na dlanove i da se postepeno naginju napred tako da se na kraju međusobno pridržavaju. Potom recite svima da pomeraju stopala sve više unazad tako da će samo od njihovih partnera zavisiti da li će stojati uspravno.

Minsko polje
Ova vežba je idealna za veliku prostoriju ili za izvođenje napolju. Izgradite ’minsko polje’ od stolica, klupa, lopti, fišeka, kutija i drugih objekata koji mogu da predstavljaju prepreke i provedite nekoga kroz polje. Ostavite dovoljno prostora između objekata kako bi moglo da se prođe između njih.

Zatim, podelite svoju grupu na parove. Obratite pažnju na to koga s kim uparujete. Ovo je savršena prilika da se poradi na međuljudskim odnosima, pa možete da spojite ljude koji imaju problem međusobnog nepoverenja.

Zavežite jednoj osobi, ’hodaču kroz minsko polje’, povez preko očiju i recite joj da ne sme da govori. Zamolite njenog partnera da stane van minskog polja i da daje verbalne instrukcije, pomažući hodaču da izbegava prepreke i bezbedno stigne na drugi kraj polja.

Pre nego što počnete vežbu, dozvolite partnerima da u nekoliko minuta isplaniraju kako će da komunicirati. Onda objasnite koje su posledice ukoliko se naleti na prepreku. Na primer, moraju da krenu iz početka.

Šta ne treba raditi

Ako trčite maraton, da li ćete se za narednu trku spremati tako što ćete trčati nekoliko puta godišnje? Naravno da ne. Trčaćete skoro svakog dana. Zašto? Zato što ćete samo redovnim, neprekidnim treniranjem i vežbanjem obezbediti sebi šansu da pobedite.

Osnaživanje tima funkcioniše po istom principu. Većina menadžera pravi planove za jedan do dva događaja godišnje i to je to. Ovo teško da je redovno ’treniranje’ ili praćenje napretka tima, već može da uspori uspešnost grupe na duge staze. Efikasno osnaživanje tima mora da se odvija neprestano ako želite da vaša grupa bude uspešna. Mora da postane deo korporativne kulture.

-poslovna_komunikacija.gif

Ako vodite grupu, težite da uključite aktivnosti osnaživanja tima u vašu nedeljnu ili mesečnu rutinu. Na ovaj način će se svako suočiti sa svojim teškoćama, ali i imati priliku da se zabavi i da nauči da veruje drugome – više od jednom ili dva puta godišnje.

I na kraju, budite sigurni da vaše vežbe za osnaživanje tima ne budu takmičarskog karaktera. Razmislite o tome – takmičenjem se ljudi i timovi okreću jedni protiv drugih. To nije dobar način da se izgradi timski duh i jedinstvo. Naprotiv, na taj način se grupa deli.

Mnoge kompanije koriste sportske aktivnosti za osnaživanje tima. Da, košarka i fudbal mogu biti zabavni i ljudi će uživati u tome. Međutim, ove aktivnosti mogu proizvesti više štete nego koristi ako se fokusiraju samo na takmičenje, i mogu ozbiljno da demotivišu one koji nisu dobri u tim sportovima. Planirajte događaj tako da uspeh zaista zavisi od drugih ljudi, i klonite se takmičenja i ’pobeđivanja’.

Ključne tačke

Da bi osnaživanje tima imalo efekta, vođe timova moraju prvo da prepoznaju sa kojim se izazovima suočava njihova grupa svakog dana. Tek potom mogu da planiraju aktivnosti usmerene na rešavanje ovih izazova i budu sigurni da će tim zaista izvući koristi iz ovih događaja. Nek vežbe ne budu takmičarskog karaktera i težite da osnaživanje tima bude deo svakodnevne korporativne kulture, umesto događaj koji će se odvijati jednom godišnje.

IZVOR: Mindtools

Ljupka vas informiše o svetu oko vas da bi ga bolje sagledali i snašli se u njemu.