PR Geštalt rešava vaše probleme! Pitate kako?

FOTO: Praktičan život

Brzo vreme, napredak tehnologije, naše usavršavanje i osvešćivanje, pa i turbo radno vreme koje donosi veliki priliv novca, a istovremeno oduzima porodično vreme, ima svoje dobre i loše strane. Jedna od tih loših strana manifestuje se, upravo, na – nas. Naše emotivno stanje svodi se na jedan veliki upitnik, a naši izbori – da li su naši?

Organizam se tretira kao jedinstvena i nedeljiva celina, što znači da on nije prosto sumiranje delova, već konfiguracija i integracija članova u jedinstvenu i neponovljivu celinu. Zato je taj psihološki aspekt izuzetno značajan za naš organizam i delovanje.

EU%20GIF.gif

Kako bismo preciznije ušli u svet psihoterapije, videli šta vi zaista mislite o tome i kakva su vaša iskustva, sproveli smo anonimnu anketu. Od ukupnog broja mladih koji su odgovorili na pitanja o tome da li idu ili su nekada otišli na psihoterapiju, većina njih je rekla da ne ide: tačnije 23% ide/je išla, a 77% ne.

Skupo je.
Naišao/la bih na podsmeh.
Ne verujem da mi psihoterapeut može pomoći.
Nikada nisam imao/la problem za koji mi je potrebna stručna pomoć.

Zanimljivo je da oni koji nikada nisu konzumirali psihoterapiju, razmišljaju o tome da to prvi put urade… Očekuju da će na tom mestu pronaći odgovore na svoje nedoumice i da će im psihoterapet konkretno reći šta da rade.

„Moj rad podrazumeva rad sa klijentom ovde i sad, podrazumeva susret dve osobe u kojem terapeut ne pruža klijentu „pomoć" kroz savete i instrukcije, već klijent traži i nalazi „svoju" svesnost i „svoje" odgovore i tako određuje svoj put. Geštalt terapijski proces nije ograničen krutim pravilima i postupcima nego je fleksibilan i kreativan, što je za terapeuta svojevrstan izazov", rekla je Ana Kujundžić, psihološkinja i geštalt psihoterapeutkinja.

Ali, znate li šta je geštalt psihoterapija?

ta_je_ge_talt_psihoterapija_v.jpg
FOTO: Organ vlasti

Najveći broj osoba sa konkretnim problemom, koji ih sputava u svakodnevnim obavezama i svakodnevnom funkcionisanju, zdrave su i stabilne osobe, te ne bi u potpunosti bilo pravilno reći da im je potrebno lečenje, već neki vid stručne podrške u prevazilaženju aktuelnih problema. Taj problem možete rešiti samostalno u vidu geštalt terapeuta, koji je samo posmatrač, komentator ili povremeni vodič kroz vaš kompleksni unutrašnji univerzum (sistem).

slika_za_sajt.jpg

„Terapeuta u geštalt terapiji je teško opisati, jer nije lako naći adekvatne reči za ljudsko biće koje otvoreno, spremno, živo i kreativno, biva i raste sa drugim bićem, koristeći sebe i sve što zna, i može, i jeste, u tom kontaktu i bivanju. Terapeut u geštalt terapiji je u stalnoj kreativnoj adaptaciji, zajedno sa klijentom", objašnjava Ana Kujundžić.

Ana je diplomirana i akreditovana Geštalt psihoterapeutkinja i akreditovana psihološka savetnica. Ona, u okviru privatne prakse, u Šapcu i Beogradu radi sa klijentima adolescentima, odraslim i starim osobama oba pola, individualno, u paru i sa grupama. Za sva pitanja, nedoumice i stručnu pomoć možete je kontaktirati putem mejla kujundzic.psiholog@gmail.com ili na broj telefona 061/6619375.