Preduzetnice su u prednosti
Picjumbo

Iako se žene suočavaju sa raznim poteškoćama u životu, mogu se naći i izvesne pozitivne strane: žive duže, bolje komuniciraju sa drugima, imaju više izbora u odevanju i češće završavaju fakultet.


Isto tako, u preduzetništvu je na prvi pogled sve usmereno protiv žena koje žele da osnuju i vode sopstveno preduzeće. Na primer, investitori se obično klone preduzeća koja vode žene, što znači da je teže doći do početnih ulaganja. Povrh toga, muškarci u ulozi rukovodilaca često ne obraćaju pažnju na žene koje bi mogle da napreduju u firmi, ili čak otvoreno nipodaštavaju njihove predloge i planove. Naposletku, celo društvo ima kontradiktoran stav prema uspešnim ženama – istovremeno zahteva od njih savršenstvo i kažnjava ih zbog toga.


Pred svakom ženom u poslovnom svetu stoje brojne prepreke. Ipak, biti preduzetnica ima i dobrih strana. Predstavljamo vam pet takvih prednosti:

Bolji mentori

Kad se upustite u preduzetništvo, bićete u znatno boljem položaju ako imate mentora. Mentori pružaju savete, širu perspektivu, motivaciju, pomoć i podršku. Bez obzira na pol, preduzetnici koji imaju mentora takođe imaju bolje šanse za uspeh, a i da na kraju budu samopouzdani i zadovoljni onim što su postigli.


Škole i fakulteti ponekad organizuju programe mentorstva za preduzetnike koji tek ulaze u poslovni svet. Pored toga, brojne fondacije i udruženja organizuju projekte posvećene jačanju ženskog preduzetništva, u okviru kojih preduzetnice mogu da se povežu sa mentorkama koje će im pomoći.

Emotivna inteligencija

Svi znamo da u preduzetništvu treba biti pametan, aktivan, kreativan – ali, to nije dovoljno. Empatija i saosećajnost takođe su od velikog značaja. Sposobnost koja se ponekad naziva EQ (emotivni koeficijent) ili EI (emotivna inteligencija), veština prepoznavanja tuđih osećanja i pravilnog reagovanja na njih, izuzetno je važna za poslovne ljude. Preduzetnici moraju da izađu na kraj sa sopstvenim emocijama, a i da iskažu empatiju prema zaposlenima i klijentima.


Istraživanja pokazuju da žene ispoljavaju nešto viši stepen svesti o svojim i tuđim emocijama. Zahvaljujući tome, žene na položaju lidera imaju prednost utoliko što postižu empatiju i razumevanje bez dodatnih napora, te mogu da posvete više pažnje i truda drugim zaduženjima.

Picjumbo
Picjumbo

Saradnja pobeđuje takmičenje

Možda upravo zahvaljujući višoj emotivnoj inteligenciji, žene su obično spremnije da sarađuju s drugima nego da se takmiče, dok za muškarce to svakako ne važi. Nekoliko istraživanja je pokazalo da će žene najčešće uspostaviti saradnju na takav način da svojom snagom nadomeste tuđe slabosti i obratno. Nasuprot tome, muškarci češće precenjuju svoje sposobnosti i zato pokušavaju da sve urade sami. Iako i takmičarski duh ima svoje mesto u preduzetništvu, pravi lider ume i zna da postigne poslovne ciljeve timskim radom.

Zdravlje je najvažnije

Žene ne samo što žive duže od muškaraca, već uglavnom žive i zdravije. U poslovnom svetu, to znači da imaju više vremena i energije da ostvare poslovne ciljeve. Štaviše, preduzetnice u većoj meri doživljavaju osećaj svrhe, ispunjenosti koja potiče od toga što koriste svoje veštine i sposobnosti za nešto važno ili zanimljivo. Žene su statistički zadovoljnije svojim preduzetničkim radom, što umanjuje stres koji bi mogao da im ugrozi i zdravlje i poslovne planove.

Finansijske prednosti

Firme u vlasništvu žena mogu da ostvare pravo na bespovratnu finansijsku pomoć države ili neprofitnih organizacija. Iako je teže doći do ovakve finansijske pomoći nego do drugih izvora finansija kao što su zajmovi, vredi uložiti trud. Ovakvi programi imaju za cilj da podrže preduzetnike koji su u nepovoljnom položaju u društvu. Postoje i u našoj zemlji, na primer u okviru Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

IZVOR: The Next Women