Psihijatar naspram psihologa

FOTO: Divithana

Prevela: Sanja Davidović

Termin terapija je sveobuhvatni termin koji obuhvata lekove i mnogo različitih vrsta psihološke terapije. Psihijatri i psiholozi su podjednako uključeni u terapiju, ali često javnost meša ove dve profesije. Iako psihijatri i psiholozi rade zajedno na lečenju osnovnih mentalnih poremećaja pacijenata, svaki od njih ima različiti obrazovni profil, obuku i obim prakse, i igra jedinstvenu integralnu ulogu u lečenju mentalnih bolesti.

Psihijatri

Psihijatri dobijaju isto medicinsko obrazovanje kao i svaki drugi doktor, poput lekara interne medicine ili pedijatra, i zbog toga nose zvanje doktora medicine. Od njih se zahteva da nauče sve sisteme i funkcije u ljudskom telu, istoriju i veštine fizičkog pregleda, i specifične planove lečenja za svako zdravstveno stanje. Nakon završetka opšte medicine, psihijatri prolaze četvorogodišnji specijalistički staž, tokom koga se specijaliziraju u psihijatriji da uče o dijagnozama i lečenju svakog psihičkog stanja, poput bipolarnog poremećaja i šizofrenije.

psiholog_i_psihoterapija.jpg
FOTO: Vas psiholog

Nakon završetka svog specijalističkog staža, koji podrazumeva obuku za psihoterapiju, uključujući tehnike kognitivno-bihejvioralne terapije, mogu izabrati da unaprede svoju obuku kroz subspecijalizaciju pomoću stipendije. Neki psihijatri se specijalizuju za psihofarmakologiju, forenzičku psihijatriju, psihijatriju adolescenata i dece, neuropsihijatriju, i tako dalje.

Psihijatri su prvenstveno odgovorni za dijagnostiku mentalnih poremećaja i korišćenje lekova, jer je njihova stručnost fokusirana na hemijske neravnoteže u mozgu. Slično bilo kom drugom lekaru, dozvoljeno im je da pišu recepte. Psihijatri nisu obavezni da završe neku obuku u psihoterapiji i, samim tim, uglavnom ne pružaju neku psihološku terapiju ili savetovanje pacijenata - pre su obučeni da upravljaju korišćenjem psihijatrijskih lekova. Psihijatri mogu izabrati da prođu obuku u psihoanalizi, ali mnogi ne traže ovu oblast. Pacijenti se često upućuju psihijatrima od strane svog lekara opšte prakse ili psihologa da bi bili sigurni da koriste prave lekove i odgovarajuću dozu.

PP%20GIF.gif

Psiholozi

Psiholozi ne pohađaju medicinsku školu - oni pohađaju diplomske i postdiplomske studije i dobijaju doktorsku diplomu, poput doktora filozofije ili doktora psihologije. Diploma doktora filozofije podrazumeva da je diplomiranje u psihološkoj školi zasnovano na istraživačkom radu, gde on ili ona treba da sprovede intezivno istraživanje kroz učenje i studiju – disertaciju. Doktor psihologije je kliničko zvanje i fokusirano je više na kliničke aspekte psihološke terapije. Za razliku od doktora filozofije, diploma doktora psihologije nije zasnovana na istraživačkom radu. Psiholozi ne mogu da prepisuju lekove, ali su stručnjaci za pružanje psihosocijalne terapije i koncentrisanje na pacijentov um i emocije, pre nego za hemijske neravnoteže koje se tretiraju lekovima.

Kako rade zajedno

Psiholozi i psihijatri rade zajedno da koordiniraju i pruže najbolju terapiju pacijentima. Često će se pacijenti sastati sa svojim psihologom na nedeljnom nivou za psihološko savetovanje i sastaće se sa svojim psihijatrom na mesečnom nivou da se uvere da su na odgovarajućoj medikamentnoj terapiji, jer mnogi psihijatrijski lekovi zahtevaju često merenje nivoa terapije. Jedan profesionalac nije bolji od drugog, ali pre rade kao tim da pomognu u lečenju uma.

IZVOR: Psihology today

Sanja je večiti sanjar koja će pokušati da vam objasni nerazumljiv svet odraslih i njihove međusobne odnose.