Šta bi trebalo da pitate potencijalnog dobavljača?
Pixabay

Ipak, ništa manje bitan nije ni odabir dobavljača. Kašnjenje u isporukama može znatno ugroziti poslovanje, usporiti proizvodni proces ili ostaviti prazne rafove trgovinskih radnji. Zato je neophodno da se pre početka saradnje sa dobavljačima utvrde bitne stavke.


Koji su uslovi plaćanja i da li se o njima može pregovarati?


Poželjno je da dobavljač odobri popust za veće količine i plaćanje unapred. Duži rok za plaćanje fakture je takođe nešto na čemu kupac može da insistira.


Koliki će biti ukupni troškovi?


Dobavljači se ponekad trude da prikriju ukupne troškove, ili „zaborave“ da napomenu da kupac snosi troškove transporta. Zato je bitno insistirati da se svaka troškovna stavka jasno prikaže.


Hoće li proizvod imati sigurnu prodaju?


Nijedan prodavac ne želi da na rafovima drži robu koju ne može lako da proda, dok sa druge strane proizvođači ne žele nekvalitetne sirovine. Kako bi bio konkurentan, dobavljač treba da ponudi mogućnost vraćanja proizvoda koji se ne prodaju, ili da bar obezbedi sertifikat o garanciji kvaliteta.

Pixabay
Pixabay

Šta se dešava ako sirovini ili proizvodi ne budu dostavljeni?


Ako dobavljač kasni sa isporukom ili uopšte ne dostavi robu, dužan je da plati kaznu ili obezbedi popust. Kašnjenjem ugrožava neometano poslovanje svog partnera, ali i svoju reputaciju. U poslovnim krugovima se brzo pročuje da je određena firma nekompetentna i da ne izvršava svoje obaveze


Pod kojim okolnostima se cene mogu promeniti?


Dobavljači povećanje cena najčešće opravdavaju inflacijom, tj. opštim rastom cena. Za kupca je bitno da se putem stavke u ugovoru zaštiti od iznenadnih promena cena.


Kada kupac postaje vlasnik proizvoda?


Do prenosa vlasništva u većini slučajeva dolazi odmah po dostavljanju. Međutim, tu su i oni proizvodi čiju ispravnost treba ispitati (npr. mašine). Za kupca je veoma bitno da može da vrati proizvode u određenom periodu, u zamenu za svoj novac.


IZVOR: Market network