Šta je neuro-lingvističko programiranje (NLP)?
Pixabay

Proučavanjem uspešnih ljudi i načina na koji oni postižu izvanredne rezultate NLP je obuhvatilo niz tehnika, modela i veština. Ovaj metod omogućio je da aktivno koristimo svoj um, emocije i telo. Na taj način dolazi do promene razmišljanja i ponašanja, osvešćivanja svojih sposobnosti i do poboljšanja komunikacije. 

Šta je NLP?

Sedamdesetih godina dvadesetog veka su matematičar i psiholog Ričard Bandler i univerzitetski profesor lingvistike na Univerzitetu Santa Kruz u Kaliforniji Džon Grinder vršili istraživanja o tome šta je ključ uspeha. Proučavali su obrasce ponašanja i razmišljanja uspešnih ljudi. Zanimalo ih je da li se ti obrasci mogu naučiti.


Pojam NLP obuhvata tri reči:


Neuro – ovaj pojam se odnosi na nervni sistem i to kako preko naših čula primamo informacije iz spoljašnjeg sveta i kreiramo sopstvenu realnost.


Lingvističko – kakvu sliku naši sagovornici stiču o nama na osnovu našeg svakodnevnog izražavanja. Reči koje koristimo ne utiču samo na naše sagovornike, nego i na nas.


Programiranje – predstavlja zamenu dosadašnjih obrazaca razmišljanja, koji nam nisu korisni, onima koji bi pomogli dostizanju određenih ciljeva.

Flickr
Flickr

Kako NLP funkcioniše?

Neuro-lingvističko programiranje je zasnovano na ideji da ljudi kroz čulna iskustva grade unutrašnju mapu sveta na osnovu koje funkcionišu.


Svačija mapa je jedinstvena i zavisi od godina, iskustva, životne faze, uverenja i vrednosti. S obzirom na to koliko je svet sveobuhvatan, nismo u mogućnosti da obradimo sve informacije koje dolaze do nas. Mi ih  zato pojednostavljujemo. Ne obraćamo svi pažnju na iste stvari, već kreiramo individualnu internu mapu sveta. Drugim rečima, svako imamo svoj doživljaj realnosti.


Česti problemi u komunikaciji nastaju zato što ne shvatamo da se te mape razlikuju kod pojedinaca. Međutim, neuro-lingvističko programiranje može da nam pomogne da uočimo da nijedna mapa nije pogrešna i da nas nauči da razumemo sagovornika.


Pomoću svesne upotrebe jezika možemo doći do promene u načinu razmišljanja i ponašanja. Jedna od glavnih ideja NLP-a je da svakome od nas odgovara drugačiji senzorni sistem, poznatiji kao preferirani reprezentativni sistem - PRS.


Specijalisti i treneri neuro-lingvističkog programiranja mogu da otkriju koji je naš PRS na osnovu upotrebe jezika i da na taj način rade zajedno sa nama na postavljanju i postizanju ciljeva.

Tehnike NLP-a

NLP ima široko polje prakse. Zbog toga se koristi mnoštvo različitih tehnika. Neke od njih su da čulna iskustva postaju okidači za emocionalna stanja ili da uklanjaju negativne misli i osećanja prouzrokovana dosadašnjim iskustvima.

Pixabay
Pixabay

Gde NLP može da se upotrebi?

U širem smislu, NLP se može primeniti kao terapija psiholoških poremećaja, uključujući fobije, depresiju, anksioznost ili posttraumatski stresni poremećaj. NLP je metoda ličnog razvoja. Primenjuje se kao terapija psiholoških smetnji kao i za poboljšavanje ličnih veština i sposobnosti. Moguće je primetiti NLP za pozitivan razvoj slike o sebi i postizanje ciljeva u radu i karijeri. Primenjuje se još i u menadžmentu, obrazovanju, vaspitanju, sportu i drugim oblastima.

Kako se NLP uči?

NLP nije informacija nego veština, zbog toga se ne može naučiti na klasičan, takozvani školski način. Knjige i onlajn kursevi jesu jedan od načina upoznavanja sa NLP metodama. Međutim, praksa je neophodna

Izvor: Kultivisise.rs