Timski rad: Svi za jednog, jedan za sve
pexels.com

Uspešan timski rad zasnovan je na sledećim principima:


• Važno je odrediti ciljeve kako bi tim znao u kom pravcu treba da ide


• Da bi timski rad urodio polodom, neophodna je edukacija svakog pojedinca unutar tima


• Tim treba da se razvija skladno i da postoji jednakost unutar istog


• Potrebno je motivisati pojedince da bi tim koji oni čine mogao da postigne očekivane uspehe


• Svaki lider mora dobro da poznaje svoj tim


• Treba pohvaliti uspehe i dostignuća


• Neophodno je redovno održavati sastanke kako bi se tim uveo u nove poslove ili kako bi se obradile postojeće obaveze


• Bitno je znati kome treba dodeliti koju ulogu i koji posao u timu. Ako se pogrešnoj osobi dodeli određeni zadatak trpeće ceo tim. Zato lider mora da bude pažljiv pri raspodeli poslova


•  Poželjno je nagraditi svoj tim, ili pojedince tima za ostvarena dostignuća.


• Lider ne sme da bude sujetan, već treba da podrži  ideje i razmotri savete svog tima. Time ih lider hrabri i bodri.www.pexels.com
www.pexels.com

Timski rad će biti mnogo lakši ukoliko se pojedinci lepo slažu. Ovakav vid rada ima svojih prednosti. Najbolji su oni timovi koje ne čine puno pojedinaca. Bolje je imati nekoliko manjih timova, jer je njih lakše kontrolisati nego jedan veliki.


Članovi tima uz posao koji obavljaju moraju imati slobodu i nezavisnost, kao i priliku da razviju ili unaprede svoje veštine. Pojedinac mora da poseduje stručno kao i tehničko znanje. Za dobar rad tima bitni su spoljni faktori: efikasan lider, raspolaganje odgovarajućim sredstvima kao i nagrađivanje za dobro obavljen posao i uspehe. Treba istaći najbitniji, a to je da su timovi posvećeni zajedničkom cilju i da veruju u uspeh svog tima.


U okviru navedenog možemo uočiti da je svaki zadatak lakši kada se podeli sa nekim. U timskom radu je veoma važno i poverenje. Ako pogledamo širu sliku, timski rad se ogleda i u drugim segmentima, recimo u učenju u grupi (timu). Sve u svemu timski lakše obavljamo zadatke, brže se motivišemo i brže stižemo do cilja, jer smo tu jedni za druge.