Tri glavna ekonomska izazova za preduzeća u 2016.

FOTO: FHSU

Prevela: Ljupka Mirković Dubajić

Pretnje za nedovoljno pripremljeni startap mogle bi biti prilike za pripremljenog konkurenta. Iako nema kristalne kugle da prorekne budućnost, ipak postoje rani nagoveštaji o tome u kom pravcu će se kretati preduzetništvo u ovoj godini. Razmotrimo ova tri izvora neizvesnosti koji potencijalno mogu promeniti pravila igre u 2016. godini

1. Finansijska kolebanja

Još od tržišnog kraha 2008. godine, centralne banke po svetu su preplavile tržišta novcem u jedinstvenom „kvantitativnom popuštanju” (quantitative easing). Prema nekim kritičarima, ova politika je izazvala balon veštačkog rasta i čim „jeftin novac” prestane da teče, tako će stati prodaja.

Više novca na tržištu bi trebalo da podrazumeva više cene, budući da se sa više novca može kupiti ista roba. Iako do toga još nije došlo (uprkos bilionima novih dolara), sve je samo pitanje vremena.

Šta će se desiti kada se okonča kvantitativno popuštanje? Kada inflacija pogodi cene dobavljača, hoće li im marže (cene između nabavne i prodajne cene) biti dovoljne da opstanu? Da li će ljudi kupovati proizvod kada više ne bude bilo „jeftinog novca”?

-preduzetnistvo.gif

Kako se ne može tačno znati gde će inflacija udariti, za posao je presudno da bude prilagodljiv, a za startap da ne bude prezadužen, posebno u 2016. Posao koji cveta trebalo bi da bude pripremljen da se smanji, a da pritom ne propadne, kao i da bude pripremljen da poraste.

2. Globalizacija i povećana efikasnost

Dosta poslova u svojoj proizvodnji već koristi podizvođače koji su nekada bili u Sjedinjenim Državama. Kina i Indija će samo još napredovati i biti produktivnije. Druge zemlje će slediti njihov primer.

Potreba za proizvodnjom će se smanjivati, dok će inovacije nastaviti da čine proizvodnju efikasnijom. Uzimajući u obzir pojavu supernapredne informacione tehnologije i globalnog „računarstva u oblaku“ (cloud computing), u započinjanju novih poslova neće se više zahtevati mnogo investiranja unapred.

Za preduzetnike to znači porast konkurencije i škrtije marže. Posebno će biti pogođena proizvodnja koja je u Americi već u lošem položaju. Sem toga, biće pogođeni i oni poslovi koji su ulagali u materijalnu imovinu, kao što su mašine.

Međutim, tu je i suprotni aspekt. Poslovi će moći da iskoriste investicije, tako što će ih iznajmljivati konkurentima – što je potpuno drugačiji poslovni model u odnosu na tradicionalni metod korišćenja sopstvenih resursa koji rukovodioci poslova imaju na umu, ali to bi vrlo verovatno moglo da bude budućnost.

Poboljšana upotreba ograničenih resursa u „deljenoj ekonomiji“ (sharing economy) značajno će povećati troškove posedovanja neaktivne imovine. Više neće biti isplativ monopol nad sredstvima.

3. Tehnološka tornada

Inovacije u tehnologiji stalno skraćuju životne cikluse proizvoda, rušeći Murov zakon. Sa tehnološkim okruženjem, koji se tako brzo menja, bilo koja najsavremenija poslovna infrastruktura vrlo brzo može postati beznadežno zastarela i skup teret.

photober_com_wp_content_uploads_2014_06_backgrou.jpg

FOTO: Photober

Ovaj problem već pogađa proizvođače platformi. Google-ov Android se bori sa sve većim rasparčavanjem koji ugrožava ceo ekosistem. Nasuprot tome, Apple-ova zatvorena strategija, usmerena na jedan proizvod, dobro funkcioniše za sada, ali njegova usredsređenost na vrhunski kvalitet može da ugrozi prodaju u razvijenim zemljama. Za to vreme Microsoft-ova Windows 10 strategija teži da od Windows-a napravi zajedničku platformu za računare, tablete, telefone, pa čak i konzole za igre. Na svim platformama su dostupni osnovni servisi.

Investiranje u jedinstvenu platformu će samo povećati troškove, a samim tim i neizvesnost. Preduzeća bi mogla da uštede novac i da povećaju fleksibilnost, tako što će koristiti hardver koji je u vlasništvu zaposlenih, oslanjajući se na međuplatformske usluge i „računarstvo u oblaku“ prilikom obavljanja posla.

Usred svih ovih neizvesnosti u ekonomskom okruženju 2016. godine, jedno ostaje jasno: preduzetnici će se suočiti sa ogromnim troškovima ako nastave da posluju kao do sada. Da bi stigli do vrha, startapi moraju da razmotre i da se pripreme za dobre, loše i ružne ishode odluka.

Kao što je rekao Luj Paster: „Prilika je naklonjena onome ko je pripremeljen za sve“. Isto važi i za pripremljena preduzeća.


IZVOR: Entrepreneur

Ljupka vas informiše o svetu oko vas da bi ga bolje sagledali i snašli se u njemu.