Značaj lične SWOT analize za vašu karijeru
Pixabay

SWOT analizu su 1960. godine osmislile biznis ikone Edmund S. Lernd, C. Roland Kristensen, Kenet Endruz i Vilijam D. Gut. Prvenstveno su je zamislili kao poslovnu analizu. Godine 1982. Hajnc Verik je otišao korak dalje i napravio matricu dva puta dva, koja odgovara na četiri ključna pitanja radi lakšeg poređenja. Snaga i Slabost su bili u gornjem, a Prilike i Pretnje u donjem redu. Ovo je i dalje najčešći i najefikasniji način sprovođenja analize.

Zašto je sprovođenje lične SWOT analize korisno?

Jan Kristi, osnivač sajta BoldCareer.com, izjavio je da se većina profesionalaca fokusira na snage i slabosti, dok SWOT analiza ide korak dalje tako što primorava ljude da razmišljaju o spoljnim faktorima, koji u velikoj meri utiču na zdravlje i pravac kojim će se kretati njihova karijera.„Zajedničko posmatranje kvadranata može biti kreativan način razmišljanja o svojoj karijeri i mogucim izborima“, Kristi je napisao na Monster.com.

SWOT takođe može pomoći ljudima da postanu najbolje verzije sebe, rekao je Marlo Zarka, jedan od osnivača trenerskog partnerstva Designed Alliance. „Lično ocenivanje je ključna aktivnost u nastojanju da se postigne osećaj ličnog maksimuma“, rekao je Zarka za Business News Daily i nastavio:„Vežba SWOT analize raspiruje povećanu svest o tome koliko neko može napredovati balansirajući između prednosti i izazova. Organizacije izbacuju složene šeme kako bi ostale kako konkurentne, tako i inovativne. Zašto onda pojedinci ne bi želeli da postignu isti nivo izuzetnosti?“

Kako to učiniti?

Da biste sproveli ličnu SWOT analizu, postavite sebi pitanja iz svake od četiri oblasti koje se ispituju. Odgovorite iskreno. Iskrenost je ključna jer u suprotnom analiza neće dati verodostojne rezultate. Imajući to u vidu, pokušajte da vidite sebe sa stanovišta kolege ili posmatrača, i budite samokritični i objektivni.

„Takođe je važno da zamislite svoj najveći potecijal“, istakla je Karolina Smit, urednica za umnožavanje i objavljivanje u kompaniji Mind Tools.

„Nemojte se ograničiti na prednosti posla koji trenutno radite“, Smitova je rekla za Business News Daily. Dodala je i da je važno da nabrojite sve svoje snage, pa čak i one koje su bile uspavane neko vreme. Pored toga posebno obratite pažnju na osobine koje vi imate a vaše kolege ne - koliko ste različiti, jedinstveni i posebni?

Počnite identifikacijom svojih snaga. To su osobine ili sposobnosti koje vas izdvajaju od drugih. Pitanja koja treba postaviti uključuju:

• U čemu ste prirodno dobri?
• Koje veštine ste razvili?
• Koji su vaši talenti ili urođene sposobnosti?
• Koliko je jaka vaša mreža kontakata?
• Šta drugi ljudi vide kao vaše prednosti?
• Koje moralne vrednosti vas izdvajaju od vaših kolega?

Sledeći korak je slabost. Ovaj deo istražuje oblasti u kojima treba da se se poboljšate i stvari koje će vam pomoći da napredujete u svojoj karijeri. Pitanja obuhvataju:

• Koje su vaše negativne radne navike i osobine?
• Da li je neki deo vašeg obrazovanja ili obuke potrebno usavršiti?
• Šta bi drugi videli kao vaše slabosti?
• Šta možete da poboljšate?
• Šta se plašite da uradite ili šta radije izbegavate?
• Kakve ste negativne komentare o vašim osobinama ili radnim navikama dobili?-preduzetnistvo.gif

Kada su u pitanju prilike, razmislite o spoljnim faktorima koje možete da iskoristite kako biste dobili unapređenje, pronađite novi posao ili odredite smer kojim će se kretati vaša karijera. Pitanja koja možete postaviti uljučuju:

• Kakvo je stanje ekonomije?
• Da li se vaša branša razvija?
• Postoje li nove tehnologije u vašoj branši?
• Da li se traže osobine ili veštine koje vi posedujete?
• Koje su najveće promene koje se dešavaju u vašem trenutnom poslovnom okruženju?
• Da li su vam klijenti ili kolege dali mišljenje o novim uslugama koje biste mogli da pružite ili o načinima unapređenja poslovanja?

Na kraju, obratite pažnju na pretnje koje ugrožavaju vašu karijeru. Ovaj deo se odnosi na spoljne faktore koji mogu ugroziti šansu za postizanje vaših ciljeva. Faktori koje treba uzeti u obzir uključuju:

• Da li se vaša delatnost smanjuje ili menja pravac?
• Da li je postoji velika konkurencija za tip posla koji vam najviše odgovara?
• Da li vas slabost sprečava da napredujete u vašoj kompaniji ili da promenite posao?
• Šta je najveća spoljna opasnost po vaše ciljeve?
• Da li postoje neke nove poslovne norme koje ne možete da ispunite?
• Da li postoji nova tehnologija, obrazovanje ili potreba za sertifikatima koji ometaju vaš napredak?

Pronalaženje objektivnosti koja je neophodna da bi se sprovela lična SWOT analiza može biti izazov. Iz tog razloga, Zarka savetuje da pozovete osobe koje vas dobro poznaju kako bi utvrdili verodostojnost vaših izjava.

„Često ne možemo uočiti kakav utisak ostavljamo u interakciji sa drugima, pa je zato njihovo mišljenje važno“, napominje Zarka.

U nekim slučajevima vam može dosta značiti pomoć profesionalca. Zarka ohrabruje one koji traže posao da rade sa profesionalcima kvalifikovanim za različite instrumente koji vrše procenu, ili da potraže alatke za onlajn procenu koje im mogu dati mišljenje o njima samima i koje mogu da razmotre.

Sledeći korak: podudaranje i pretvaranje

Nakon što popunite upitnik, važno je da znate da postoje dva načina na koje se može analizirati informacija i osmisliti strategija: podudaranje ili pretvaranje. Podudaranje znači povezivanje dve kategorije kako bi se odredio pravac delovanja. Na primer, povezivanje Snage sa Prilikom pokazuje gde bi trebalo da budete agresivniji i preduzmete dodatne mere.

S druge strane, povezivanje Slabosti sa Pretnjama prikazuje one oblasti na kojima bi trebalo da poradite ili situacije koje bi trebalo da izbegnete i daje vam do znanja gde da branite svoj položaj. Konvertovanje znači pretvoriti negativno u pozitivno - drugim rečima, pretvaranje vaših slabosti u snage, ili pretnje u prilike. Ovo može predstavljati razvijanje veštine kroz obrazovanje ili pronalaženje kreativnog načina da predstavite vaše slabosti kao snage.

Na primer, ako ste otvorena osoba, rad u introspektivnoj i izolovanoj sredini vam verovatno neće odgovarati. Međutim, ako radite u prodaji, gde ste u stalnoj interakciji sa ljudima, ova slabost se pretvara u snagu i može vam pomoći da se istaknete.

Rezultati

Kada obavite vašu ličnu SWOT analizu, jako je važno da razumete rezultate.
„SWOT analiza može biti beznačajna ako je tretirate kao običan ’spisak za kupovinu’, bez razmišljanja o tome kako pojedinac koji obavlja procenu može da iskoristi identifikovane elemente“, izjavio je Zarka. „Na primer, kako otkrivene snage mogu da se poboljšaju u svrhu postizanja cilja? Ili kako neko može da upravlja potencijalnom opasnosnošću nakon što je identifikuje, kako bi sebi omogućio sigurno tlo?“, pita se Zarka.

„Najbolji ishod je da preduzmete mere i uspete u mogućnostima koje ste identifikovali“, dodaje Smitova. „Ovo vam može koristiti na ličnom i profesionalnom planu i izdvojiti vas od vaših vršnjaka i kolega“, dodaje.

SWOT šabloni i dodatne informacije

Oni koji žele da obave ličnu SWOT analizu mogu posetiti neki od brojnih sajtova orijentisanih ka karijeri koji obezbeđuju onlajn šablone i dodatne informacije.

Mind Tools
Forbes.com
Businessballs
Delrose Earl personal SWOT template
Creately template
Biggerplate template
ConceptDraw template
Lucidchart


Izvor: Business News Daily