Javni konkurs: Sufinansiranje projekata omladinskog sektora
Pixabay

Ko ima pravo da konkuriše?

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje

projekata imaju Udruženja mladih, Udruženja za mlade i njihovi savezi i to ako ispunjavaju sledeće obavezne uslove: 

- da ima sedište na teritoriji Grada Beograda;

- posedovanje referenc liste za predlagače koji prvi put dostavljaju programe (iskustvo u realizaciji programa, preporuke eksperata); 

- da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova projekta iz sopstvenih sredstva ili  nekog drugog izvora; 

- da račun nije u blokadi.

Projekti javnog interesa

Projekatima od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu u  2018. godini smatraju se projekti kojima se ostvaruje: 

- podsticanje mladih da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i  podršku omladinskim aktivnostima, omladinskom radu i neformalnom obrazovanju na teritoriji jedinice lokalne samouprave; 

- podsticanje udruženja mladih, udruženja za mlade i saveza da učestvuju u sprovođenju  omladinske politike, uključujući izgradnju kapaciteta udruženja mladih, na teritoriji lokalne samouprave; 

- osnivanje i rad kancelarije za mlade, klubova za mlade, omladinskih centara i dr.;

- aktivnosti ustanova preko kojih se ostvaruje javni interes u oblastima omladinskog  sektora, a koje su osnovane od strane lokalne samouprave; 

- obezbeđivanje uslova za učešće mladih u izradi i sprovođenju lokalnog akcionog plana  za mlade; 

- stvaranje uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih,  bavljenje sportom, negovanje zdravih i bezbednih stilova života, sprovođenje volonterskih aktivnosti, organizaciju obuka, seminara i manifestacija od značaja za zapošljavanje i usavršavanje mladih, kao i za potrebe mladih u oblasti kulture; 

- podršku aktivnostima i projektima kojima se podstiče održivi razvoj i zaštita  životnog okruženja.

Sredstva za finansiranje

Ukupna sredstva obezbeđena za sprovođenje Javnog konkursa iznose 12 miliona 250 hiljada dinara, a limit za finansiranje pojedinačnog projekta iznosi 600 hiljada dinara.

Rok prijave

Rok za dostavljanje prijava je 9. februar 2018. godine.


Ostale informacije, kao i način prijave možete pronaći OVDE.