Međunarodni fond za kulturnu različitost-konkurs za projekte
UNESCO (promo)

Opšte informacije

Međunarodni fond za kulturnu različitost (IFCD) pored velike posvećenosti održivom razvoju, podržava i inicijative koje podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju, što je i cilj ovog poziva.


Svrha fonda je promovisanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju. Fond podržava projekte koji imaju za cilj da podstaknu razvoj dinamičnog kulturnog sektora, pre svega, tako što će omogućiti uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija, ili jačanje postojećih.


IFCD ovim pozivom podržave projekte koji će dovesti do strukturnih promena kroz:

  • uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznovrsnim kulturnim dobrima, uslugama i aktivnostima;
  • jačanje kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.
Maksimalna vrednost projekta je 100.000 USD.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs se mogu prijaviti javni organi/institucije i NVO, kao i međunarodne nevladine organizacije iz zemalja sa liste.

Način i rok prijave

Da biste poslali svoje projektne predloge, neophodno je da se prijavite putem sledećeg linka.


Rok za prijavu je 27. maj 2020. godine u 23.59 časova.

Dodatne informacije

Više informacija o tekstu konkursa i neophodnoj dokumentaciji možete pronaći ovde.