Konkurs za besplatnu izradu sajta za humanitarne projekte
Pixabay

Šta?

Spektrum kooperativa će izabrati dva neprofitna, nestranačka, humanitarna projekta koje će podržati besplatnom izradom internet sajta i SEO optimizacijom (izabrani učesnici konkursa samostalno će obezbediti internet adresu i veb-hosting).

Rok i način prijave

Zainteresovani se mogu prijaviti do 20. januara 2018. godine na i-mejl adresu: kontakt@spektrumkomp.com

Spektrum kooperativa se rukovodi zadružnim principima solidarnosti i društvene odgovornosti, poslovanjem koje nije usmereno ka profitu već ka obezbeđivanju posla, dostojanstvene zarade i prilike da njeni članovi svojim radom doprinesu društvu u kojem žive. Nastala je u novembru 2016. u okviru organizacije „Pokret za slobodu” koja se zalaže za uvođenje principa socijalne pravde u ekonomske odnose.