Odgovornosti i zaduženja

 • Sprovođenje procesa selekcije i regrutacije;
 • Raspisivanje konkursa za radno mesto;
 • Administrativni poslovi;
 • Rad i komunikacija sa klijentima;
 • Briga o međuljudskim odnosima zaposlenih;
 • Sprovođenje obuke;
 • Osmišljavanje i sprovođenje novih pravila i procedura za kvalitetniji rad;
 • Vođenje računa o poštovanju politike kompanije.

Veštine i osobine koje tražimo

 • Znanje engleskog jezika (govorno i pisano);
 • Izražene sposobnosti za dobro verbalno i pismeno izražavanje;
 • Afinitet ka aktivnom slušanju;
 • Sposobnost dobre procene karaktera, taktičnost i samopouzdanje;
 • Razvijene pregovaračke sposobnosti;
 • Vrhunske veštine komunikacije i razvijena savetodavna uloga;
 • Posedovanje ličnog kredibiliteta, integriteta i pristupačnosti;
 • Sposobnost za analizu, tumačenje i objašnjavanje administrativnih procedura;
 • Orijentisanost ka ciljevima.

Lokacija

Radno mesto se nalazi u Beogradu.


Zainteresovani kandidati mogu popuniti sledeći formular. Odabrani kandidati će biti kontaktirani, kako bi naknadno poslali svoj CV.

Podelite korisne informacije ili konkurse sa nama. Pišite nam na konkursi@iSerbia.rs .