Naše kolege imaju otvoreno radno mesto na poziciji HR asistenta. Svi zainteresovani mogu pročitati ispod više o odgovornostima i veštinama koje pozicija zahteva.

Odgovornosti i zaduženja:

• Sprovođenje procesa selekcije i regrutacije;
• Raspisivanje konkursa za radno mesto;
• Administrativni poslovi;
• Rad i komunikacija sa klijentima;
• Briga o međuljudskim odnosima zaposlenih;
• Sprovođenje obuke;
• Osmišljavanje i sprovođenje novih pravila i procedura za kvalitetniji rad;
• Vođenje računa o poštovanju politike kompanije.

Veštine i osobine koje tražimo:

• Znanje engleskog jezika (govorno i pisano);
• Izražene sposobnosti za dobro verbalno i pismeno izražavanje;
• Afinitet ka aktivnom slušanju;
• Sposobnost dobre procene karaktera, taktičnost i samopouzdanje;
• Razvijene pregovaračke sposobnosti;
• Vrhunske veštine komunikacije i razvijena savetodavna uloga;
• Posedovanje ličnog kredibiliteta, integriteta i pristupačnosti;
• Sposobnost za analizu, tumačenje i objašnjavanje administrativnih procedura;
• Orijentisanost ka ciljevima.

Lokacija:

Radno mesto se nalazi u Beogradu.

Zainteresovani kandidati mogu popuniti sledeći formular. Odabrani kandidati će biti kontaktirani, kako bi naknadno poslali svoj CV.

Osnivanje_NVO.jpg
Ukoliko želite povremeno da dobijate mejlove o novim konkursima kliknite ovde

Podelite korisne informacije ili KONKURSE sa nama. Pišite nam na konkursi@iSerbia.rs