Poziv novinarima da se prijave za medijska putovanja u EU
Promo

Opšte informacije

Projekat „Puls Evrope – medijske posete EU” finansira Evropska unija, a sprovodi ga konzorcijum koji predvodi Gete institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS) i Centrom za kulturnu dekontaminaciju (CZKD). Projektom upravlja Delegacija EU u Republici Srbiji. 


Opšti cilj projekta je da poveća među građanima Srbije svest, znanje i razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkog procesa sa EU. Cilj projektnih aktivnosti je da se, kroz medijske izveštaje, objasni javnosti u Srbiji kako su zemlje članice EU uspešno prevazišle izazove sa kojima se Srbija sada suočava kao deo procesa evropskih integracija. 


Kako bi se to postiglo, projekat „Puls Evrope – medijske posete EU” će za medije u Srbiji organizovati posebno pripremljene posete zemljama Evropske unije, međunarodnim organizacijama i drugim zemljama/regionima Zapadnog Balkana. Na taj način, mediji i njihovi novinari će imati priliku da praktikuju istraživačko izveštavanje o procesu evropskih integracijanjegovom uticaju na svakodnevni život građana, između ostalog i time što će biti u prilici da naprave uporednu analizu najboljih evropskih praksi sa naporima u Srbiji da se sprovedu reforme.


Za period april-jul 2020. godine planirano je da se medijske posete organizuju u sledećim zemljama: 

 1. Nemačka (april-maj), 
 2. Hrvatska i Slovenija (maj-jun) 
 3. Francuska (jun-jul).

Projekat „Puls Evrope – medijske posete EU“ počeo je u februaru 2020. i trajaće do avgusta 2022. godine.


Izbor predloženih tema i novinara vršiće Odbor za selekciju, najkasnije tri nedelje pre planiranog medijskog putovanja. 


Novinarima će biti dostavljeno / omogućeno na uvid (preko sajta Delegacije EU u Srbiji):

 • Opsežna lista sektora/oblasti za izveštavanje, koje će projekat pokriti tokom svog trajanja, izabranih u skladu sa trenutnom fazom procesa evropskih integracija Srbije. Lista može biti dopunjena/izmenjena tokom trajanja projekta.
 • Lista zemalja EU (ili zemalja u regionu) u kojima će projekat organizovati medijske posete. Lista će biti ažurirana svaka tri meseca.
 • Vremenski redosled medijskih poseta koje će biti organizovane. Redosled će biti ažuriran svaka tri meseca. 

Uslovi

Od novinara se očekuje da:

 • podnesu predlog teme koju žele da obrade tokom jedne medijske posete;
 • kroz prijavni formural podnesu nacrt predloga razrade teme/sinopsis priloga koji planiraju da urade tokom jedne medijske posete (uz navođenje insititucija, poslovnih udruženja ili drugih organizacija koje smatraju relevantnim, kao i liste predloženih sagovornika);
 • osnovno poznavanje engleskog jezika;
 • dobiju saglasnost nadležnog urednika za učešće u programu, odnosno da mogu da poslovno putuju u inostranstvo;
 • obaveste projektni tim nakon što je njihov tekst/prilog objavljen/emitovan.

Šta je novinarima omogućeno?

Projekat „Puls Evrope – medijske posete EU” pokriće: 

 • sve putne troškove
 • troškove boravka novinara, kao i 
 • one koji su u vezi sa novinarskim radom u inostranstvu. 

Projekat će obezbediti usluge prevoda na licu mesta, kao i zdravstveno osiguranje i sve transfere. Ukoliko je potrebno, projekat će izabranim učesnicima pružiti pomoć u pripremnoj fazi, podrškom u pronalaženju sagovornika ili uspostavljanjem kontakata sa institucijama (u Srbiji i u zemljama EU).

Ko može da se prijavi?

Poziv je otvoren za sve medije u Srbiji – nacionalne, regionalne i lokalne, elektronske, štampane i internet.


Samo mediji koji izveštavaju na srpskom jeziku i obraćaju se publici u Srbiji, koji poštuju Etički kodeks kao i međunarodno priznate standarde profesionalnog i etičkog novinarstva mogu da učestvuju. Ovo se posebno odnosi na vrednosti i standarde koji su u vezi sa istinitošću, tačnošću, poštenjem, integritetom, nezavisnošću, humanošću, odgovornošću i nezavisnosti.

Način i rok prijave

Prijavni formular je dostupan na sledećem linku. Popunjene prijave

(na srpskom jeziku) treba poslati na sledeću adresu: office@mediatrips.eu


Poziv će biti otvoren tokom čitavog trajanja projekta, s tim što će se lista zemalja ažurirati svaka tri meseca.


Procedura izbora: o pristiglim prijavama odlučivaće nezavisni Odbor za selekciju koji čine tri predstavnika konzorcijuma (po jedan iz Gete instituta, NUNS-a i CZKD-a), kao i dva nezavisna člana. Delegacija Evropske unije u Srbiji ni na koji način nije uključena u proceduru izbora.


Odabrani novinari biće obavešteni najkasnije tri sedmice pre planiranog medijskog putovanja.