Poziv za podnošenje predloga projekata za male grantove
jcomp (Freepik)

Opšte informacije

Slovačka razvojna pomoć (OAD) podržana od strane Agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SlovakAid) Republike Slovačke raspila je konkurs za organizacije civilnog društva Republike Srbije, fokusirajući svoju podršku na užu geografsku oblast, Kosovo*. Ovaj vid slovačke razvojne pomoći usmeren je direktno na manje projekte koji predstavljaju fleksibilniju, operativniju i efikasniju finansijsku podršku zemljama u razvoju.


* Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.


Ukupna vrednost projekta je 40.000 EUR, dok je maksimalni iznos granta po projektu najviše 10.000 EUR.

Oblasti i trajanje projekta

Prijavljeni projekti moraju biti povezani sa sledećim oblastima (ciljevima održivog razvoja):

 1. Svet bez siromaštva i gladi (SDG 1,2);
 2. Dobro zdravlje i dobrobit (SDG 3);
 3. Kvalitetno obrazovanje i rodna ravnopravnost (SDGs 4, 5);
 4. Čista voda i sanitarni uslovi i dostupna i obnovljiva energija (SDGs 6,7);
 5. Dostojan rad i ekonomski rast (SDG 8);
 6. Industrija, inovacije i infrastruktura (SDG 9);
 7. Održivi gradovi i zajednice (SDG 11);
 8. Akcija za klimu, život na zemlji i mir, pravdu i snažne institucije (SDG-ovi 13,15,16).

Trajanje svakog projekta je od 6 do najviše 12 meseci počevši od datuma potpisivanja sporazuma između Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i krajnjeg korisnika.

Ko može da se prijavi?

Poziv za dostavljanje predloga projekta je otvoren za registrovana pravna lica: NVO, neprofitne subjekte i lokalne vlasti.

Način i rok prijave

Rok za podnošenje projektnih predloga je 15. oktobar 2020. godine.


Projektni predlozi treba da se pošalju, i elektronskim putem na adresu: branchemb.pristina@mzv.sk i poštom Ambasadi Slovačke Republike (na adresu Kancelarije za vezu Slovačke Republike u Prištini).

Dodatne informacije

Više informacija o tekstu konkursa i neophodnoj dokumentaciji za podnošenje projketnih predloga možete pronaći ovde.

Linkovi

Dokumenti za apliciranje:

 1. Application form for financial contribution
 2. Completion report
 3. Financial report (budget table)