„Evropa za građane i građanke”: Pošaljite predlog projekta
Promo

Opšte informacije

U ovom pozivu možete aplicirati sa predlozima projekta u okviru oba poglavlja Programa.

 • U okviru Poglavlja 1 Evropsko sećanje, prioriteti za 2020. godinu su:

 1. Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima ;
 2. Demokratska tranzicija i pristupanje EU ;
 3. Antisemitizam, antidžipsizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak ;
 4. Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije:

– 1950. Šumanova deklaracija

– 1990. Ujedinjenje Nemačke i demokratska tranzicija drugih zemalja u Evropi

– 2000. Evropska konvencija o ljudskim pravima.


 • U okviru Poglavlja 2Demokratski angažman i građansko učešće, moguće je aplicirati u okviru sve tri mere, i to:

 1. mera 2.1. Bratimljenje gradova, poziv se zatvara 4. februara 2020. godine;
 2. mera 2.2. Mreže gradova, poziv se zatvara 3. marta 2020. godine;
 3. mera 2.3. Projekti organizacija civilnog društva, poziv se zatvara 1. septembra 2020. godine.
Prioriteti za Poglavlje 2 za 2020. godinu obuhvataju sledeće:

 1. Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi ;
 2. Promovisanje solidarnosti kao osnovnog koncepta ;
 3. Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa.

Rokovi

Rok za podnošenje predloga projekata u okviru Poglavlja 1 i u okviru Poglavlja 2 za meru 2.1. je 4. februar 2020. godine do 17 časova po briselskom vremenu.


Rok za podnošenje predloga projekata u okviru  Poglavlja 2 za meru 2.2. je 3. mart 2020. godine do 17 časova po briselskom vremenu.


Rok za podnošenje predloga projekata u okviru Poglavlja 2 za meru 2.3. je 1. septembar 2020. godine do 17 časova po briselskom vremenu.

Dodatne informacije

Neophodno je da svi potencijalni aplikanti pre pripreme aplikacija pažljivo pogledaju novi Programski vodič za 2020. godinu, kao i sajt EACEA. O bitnim promenama u Vodiču za 2020. godinu u odnosu na prošlogodišnje izdanje možete se informisati ovde.


Za sve dodatne informacije i podršku možete se obratiti kontakt osobama Sanji Atanasković Opačić  putem mlejla: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ili Jeleni Todorović putem mejla: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs iz Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.


Za pomoć i konsultacije pri nalaženju projektnih partnera možete se obratiti Službi za evropske integracije i međunarodnu saradnju Stalne konferencije gradova i opština elektrosnkom poštom na adresu: euintegracije@skgo.org.