Raspisan konkurs „Gradovi u fokusu“
Pixabay

O konkursu

Konkurs „Gradovi u fokusu 2018“ pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. 


Izabrane JLS poneće titulu - Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Ciljevi konkursa

  • Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama; 
  • Obogaćen kulturni život; 
  • Podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti; 
  • Prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Ko može da se prijavi?

Podnosilac prijava je isključivo jedinica lokalne samouprave (grad ili opština).

Prijava

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja, Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd  sa naznakom - Konkurs Gradovi u fokusu 2018. 

i elektronskim putem, na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.


Formular za prijavu i Izjava može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs