Konkurs „Specijalni fokus”
Rekonstrukcija Ženski fond

Opšte informacije

Borba za ženska ljudska prava (kao nenasilan, aktivan odnos prema stvarnosti koju živimo) mora biti (i u svojoj suštini jeste) borba za sasvim drugačiji svet – od našeg ličnog sveta, preko čovečanstva do sveta prirode.


Militarizam se ne može svesti samo na vidljive manifestacije (rat, oružane snage, vojni budžet, proizvodnja i trgovina oružjem, itd). Period oružanih sukoba tokom 90-ih i nakon njih, odlikuje se raznim vidovima nepravdi i nejednakosti – ekonomsko-socijalnim, etničko-rasnim, kulturno–ideološkim i slično.


Kroz „Specijalni fokus” cilj je da razumemo, razmenimo, imenujemo i podržimo aktivnosti koje se suočavaju sa nekim od ključnih izvora sadašnje politike.

Ko može da se prijavi?

Za podršku se mogu prijaviti neprofitne nevladine organizacije i neformalne (neregistrovane) grupe (u daljem tekstu: grupe) koje vode i/ili u njima aktivno učestvuju žene.


Pod tim se potrazumeva sledeće:

  • Grupe koje vode žene (kojoj god generaciji pripadaju);
  • Projekti koje su kreirale i sprovode ih žene (u grupama i aktivnostima mogu učestvovati i muškarci, ali ne kao isključivo glavni i brojniji nositelji projekta i aktivnosti u njemu);
  • Projekti i grupe sa autentičnim, inovativnim, duhovitim i kreativnim pristupom javnosti;
  • Projekti i grupe koji podstiču solidarnost među različitim ljudima, koji pokazuju spremnost za saradnju sa ostalim organizacijama za ženska ljudska prava i socijalnu pravdu ;
  • Predlozi projekata sa realističnim budžetom koji ne prelazi maksimalan iznos podrške od 300.000 dinara.
  • Svaka grupa koja aplicira može poslati samo jedan predlog projekta u toku trajanja jednog intervala konkursa.

Način i rok prijave

Konkurs je stalno otvoren, ali se odluke donose tri puta godišnje – februar, jun, novembar. Vaš predlog projekta treba poslati na prijavnom formularu koji možete preuzeti ovde ili pozvati sa zahtevom da vam formular pošalju poštom. 


Kompletno popunjen formular, kao i pitanja u vezi sa programom treba poslati:

  • elektronski na adresu: office@rwfund.org, ili 
  • običnom poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Braće Baruh 6, 11 000 Beograd.

Dodatne informacije

Više informacija možete naći ovde.