Da li je Japan otvorio naučnu Pandorinu kutiju?
Pixabay

Biolog Hiromicu Nakauči, stručnjak za matične ćelije, čekao je na ovaj momenat više od decenije. Kao vodeći istraživač matičnih ćelija na Stenford univerzitetu i Univerzitetu grada Tokija, ovaj naučnik je tražio podršku u različitim zemljama. Vlada Japana je odobrila izvođenje kontroverznih eksperimenata sa ljudsko-životinjskim embrionima.


Za većinu zemalja, ovakvi eksperimenti su etički neprihvatljivi. Mediji navode kako je ovom odlukom Japan otvorio naučnu Pandorinu kutiju. Početkom godine transplantacija hibridnih embriona u surogat životinje dobila je dozvolu vlasti. Po prvi put u istoriji, dozvoljeno je da ovakvi hibridi prođu fazu embriona.

Čemu vode ovakvi eksperimenti?

Ideja iza ovakvih eksperimenata je da se na ovaj način proizvedu organi u životinjama poput ovaca i svinja. Ovo je ambiciozna zamisao i naučnici ne očekuju realizuju u skorije vreme, ali veruju da će ovim eksperimentima načiniti ozbiljan napredak u sticanju znanja o tome kako to da postignu. 

Danas na transplantaciju organa samo u SAD-u čeka više od 116.000 ljudi.

Ne samo da za ostvarenje ove zamisli nema dovoljno znanja, već nema ni dovoljno podrške javnosti. Nakauči želi da eksperimente izvodi polako i postepeno kako bi istovremeno sa znanjem, dobio i podršku naroda za svoju zamisao i nameru.

Pixabay
Pixabay

Kako će izgledati proces?

Istraživači će kreirati oplođene jajne ćelije pacova i miševa koji neće biti u stanju da razviju pankreas, a zahvaljujući manipulaciji nad genima. U sledećem koraku, ovim embrionima biće ubrizgane indukovano pluripotentne ljudske matične ćelije. Tako ukršteni embrioni biće transplantovani u materice odgovarajućih životinja (miševa i pacova).


Naredne dve godine, istraživači će kroz ovakve eksperimente pratiti razvitak pankreasa, ali i mozgova životinja koje su subjekti u eksperimentima. Ako se eksperimenti pokažu kao uspešni, u godinama koje slede, zatražiće se dozvola da se isti eksperimenti obavljaju na svinjama.

Pixabay
Pixabay

Strahovi

I ranije se radilo na stvaranju ovakvih hibrida, ali nikad do sad se nije dozvolilo da embrioni ostanu u životu posle 28 dana. Sada je i to omogućeno. To je proizvelo razlilčite strahove.


Najveći strah je u vezi sa tim kakve ćelije će se zapravo razviti iz matičnih ćelija jer njihova pluripotentnost znači da se mogu razviti u različite vrste ćelija. Nakauči i saradnici se nadaju da će nastati ćelije pankreasa, ali za slučaj da matične ćelije „zalutaju“ i mozgovi embriona postanu 30% ljudski, eksperiment će se zaustaviti. To je bio jedan od uslova koje je Vlada postavila kada je odobrila ovakva istraživanja. Na ovaj način će se sprečiti humanizacija životinja.


U intervjuima Nakauči naglašava da su šanse da do ovoga dođe izuzetno male. Slične eksperimente je izvodio sa kolegama sa Stanforda i problemi ove vrste se nisu javljali. On je ubeđen da nova generacija ciljanih organa onemogućava javljanje ovih problema, te da neće biti etičkih dilema u budućnosti.izvor: sciencealert.com