Izgubljeni meridijan u Kadisu

FOTO: Pixabay

Srednjovekovni geografi govorili su da je geografska dužina, utvrđena određenim koordinatama, granica koju je Bog postavio ljudskoj inteligenciji. I nisu bili daleko od istine jer su, tokom više vekova, države poput Španije, Velike Britanije, Holandije i Francuske organizovale takmičenja u kojima su obećavale velike nagrade u zamenu za efikasan način za utvrđivanje ovih mera. To je bilo od izuzetne važnosti za bezbednost plovidbe i iscrtavanje državnih granica.

Za razliku od geografske širine i njene početne tačke u Ekvadoru, kada je reč o geografskoj dužini, nije čak ni postojao konsenzus oko nultog meridijana. Zbog toga je, tokom više vekova, posedovanje sopstvenog meridijana predstavljalo znak moći i napretka države. Španija je imala više meridijana: Madrid, Toledo, ostrvo Jero (Isla de Hierro), vulkan Teide (Pico del Teide) i Salamanka. Meridijan u Kadisu je tokom jednog veka bio najvažnija referentna tačka za čitavu špansku flotu. Prestao je da se koristi godinama pre uspostavljanja Griniča kao internaionalno priznatog meridijana, a sada ga jedno istraživanje spasava od zaborava.

map_of_the_world_429784_960_720.jpg

FOTO: Pixabay

Migel Ramos, istraživač i autor dokumenta, već godinama je „zainteresovan da otkrije šta je za Kadis značilo uspostavljanje ovog meridijana“. „Od 1753. do 1850. godine, najveći deo španskih nautičkih karata i dnevnika plovidbe pominje meridijan Kadisa. Uživao je veliki međunarodni značaj i prestiž, ali danas u gradu ništa ne ukazuje na to“, zaključuje Ramos. Do sada se čak nije znalo ni kuda je tačno prolazila ova zamišljena linija.

Više faktora uticalo je na to da 1717. godine meridijan Kadisa postane vodilja španskih moreplovaca. Te godine grad je postao sedište institucije koja je kontrolisala plovidbu i trgovinu sa prekomorskim teritorijama (Real Casa de la Contratación de Indias). Preseljenje ove institucije iz Sevilje samo je potvrdilo ono što se u stvarnosti odvijalo već decenijama ranije. Trgovačka moć Kadisa u razmeni sa prekookeanskim teritorijama obezbedila je gradu značajne povlastice i dovela do drugih bitnih događaja: 1717. godine osnovana je i prva Akademija za vojnu pomorsku stražu (Academia de Guardias Marinas de la Armada), prethodnica današnje Pomorske vojne škole (Escuela Naval Militar).

sunset_675847_960_720.jpg

FOTO: Pixabay

U tom zlatnom veku trgovine, Kadisu, koji je u tom trenutku bio peti grad u Španiji po broju stanovnika, je nedostajao njegov sopstveni meridijan. Dobio ga je 1753. godine zahvaljujući Mornaričkoj astronomskoj opservatoriji (Observatorio Astronómico de la Marina), koja se nalazila u najjačoj kuli (Donžon kula) nekadašnje tvrđave (Castillo de la Villa). Španija je tada raspolagala sa dva bitna i aktivna meridijana – Madrid i Kadis. Usled značaja trgovačkih ruta, ovaj drugi je „brzo postao popularan među španskom, ali i flotama drugih država“, podseća Ramos.

knowledge_1052011_960_720.jpg

FOTO: Pixabay

Ramos je sačuvao mape i razna dokumenta koja govore o zaboravljenom meridijanu. Takođe, uporedio je aktuelni plan grada sa maketom iz 1777. godine kako bi utvrdio tačnu poziciju nekadašnje tvrđave i kule. Zahvaljujući geometru Manuelu Maronu, iscrtao je zamišljenu liniju koja je polazila od dela grada Campo del Sur do kraja poznatog kao barrio de San Carlos. Znamenitosti poput Skupštine grada (Salón de Plenos del Ayuntamiento) i spomenika posvećenog Ustavu iz 1812. godine (Monumento a las Cortes) nalaze se na ruti meridijana.

Ove godine, kada grad Kadis namerava da proslavi tri veka od preseljenja institucije Real Casa de la Contratación de Indias, Ramos želi da povrati staru slavu ove koordinate. Zbog toga će nastaviti svoje istraživanje i planira da postavi oznake po gradu, koje će podsećati na to da je tuda prolazio meridijan, kao što je učinjeno u drugim gradovima poput Rima ili Pariza.

cadiz_689568_960_720.jpg

FOTO: Pixabay

Da bi uspeo u ovoj nameri, nada se da će imati podršku pojedinaca, udruženja i javnih ustanova. Već ima skicu bronzane skulpture, koju je napravio Fernando Montero, a koja predstavlja mladu ženu umotanu u mornaričku zastavu iz osamnaestog veka. Ramos se nada da će ona biti postavljena u zoni Campo del Sur, tačno na liniji meridijana, odakle će pokazivati ka horizontu i moru koje je Kadisu donelo prosperitet i međunarodnu slavu.


IZVOR: EL PAIS