Kina uči decu da kodiraju ranije nego Amerika

FOTO: kqed

Preveo: Stefan Zrnović

Mnoga kineska deca su danas izložena kodiranju od predškolskog uzrasta, jer je držanje privatnih časova kodiranja u porastu. Deca ovog uzrasta uglavnom rade na poboljšanju znanja iz matematike i kineskog, ali mogu uskoro posedovati nove veštine iz oblasti tehnologije koje će ići u korak sa prethodno pomenutim veštinama. Oblast tehnologije u Kini se očito širi. Ova zemlja poseduje rastući broj superkompjutera koji se koriste za izvođenje kompleksnih računanja i upitnika.

Porast superkompjutera se vezuje za kinesku potrebu da ne razvija tehnološku ekonomiju drugih zemalja, već da razvije tehnološke centre u sopstvenoj državi. Obzirom na to da u Kini raste potreba za tehnološkim radnicima koji mogu da naprave i upravljaju kompleksnim aplikacijama, učenje kodiranja u ranom dobu ne može biti loša ideja.

Ipak, Kina nije jedina zemlja koja ulaže u podučavanje tehnoloških veština dece. U Engleskoj, časovi kompjuterskih nauka su obavezni za učenike između pet i 16 godina starosti. Ovi časovi uključuju učenje kodiranja u okviru srodnih nauka. Druge države su takođe zainteresovane za učenje tehnologije. Od Italije do Singapura, lideri shvataju kako da inkorporiraju kompjuterski rad u učionicu.

coding.jpg

FOTO: Wired

Treba spomenuti i da u Americi časovi kompjuterskih nauka nisu obavezni. Da li to znači da se zanemaruju? Ako je kodiranje put ka karijeri komjuterskog stručnjaka, onda bi više studenata trebalo da se bavi ovim temama, umesto da bira nešto poput obuke kodiranja kasnije u životu. Da li bi ovo trebalo da budu najvažnije teme koje bi američka deca trebalo da uče tokom odrastanja?

EU%20OM.gif

U Americi postoje razne organizacije, poput „Devojaka koje kodiraju“ (eng. Girls Who Code), koje pomažu rast interesovanja u građenju karijere u oblasti tehnologije među mladima. Vreme će reći da li škole prate trendove, implementirajući kodiranje u svoj sopstveni nastavni program i da li se tehničke veštine tretiraju kao traženi resursi u budućoj ekonomiji.

IZVOR: BigThink


Stefan je sanjar koji još uvek traži svoju profesiju.