Najzahtevnija scena u istoriji kinematografije

FOTO: Movies wikia

Nijedna scena u istoriji kinematografije nije bila toliko komplikovana za snimanje kao poznata trka kočijama Bena-Hura, režirana od strane Vilijama Vajlera (William Wyler) 1959. godine. Snimana je u prirodi, bez maketa, u scenografiji koja je bila izgrađena specijalno za tu priliku, blizu Rima i uz učešće 15.000 statista.

Arena je bila osmišljena kao imitacija rimske arene iz Antiohije, a njena izgradnja je trajala godinu dana. Trkačka staza ovalnog oblika bila je površine 7,3 hektara, što ju je učinilo najvećom do tada izgrađenom scenografijom za snimanje jednog filma.

U izgradnji je učestvovalo nekoliko hiljada radnika koji su tokom čitave godine kopali ovaj ovalni teren na jednom kamenolomu. Staza je bila dugačka 460 metara, a tribine su dosezale visinu petospratnice. Da bi se staza za konačno prikazivanje u filmu prekrila, bilo je potrebno 36.000 tona peska donetog sa različitih mediteranskih plaža.

3_Track.jpg

FOTO: Moviefone

Plan snimanja trke takođe je trajao duže od godinu dana. Obučavanje 72 konja i kočijaša je trajalo četiri meseca. Konji koji su vukli kočije Ben-Hura bili su čiste španske rase. O zaštiti 72 životinje brinuli su: jedan veterinar, jedan remenar i 20 konjušara. Snimanje trke je trajalo tri meseca i za to je bilo potrebno 60.960 metara filma, koji su posle finalne obrade redukovani na 228 metara i uzbudljivih 32 minuta.

Iako su protagonisti Čarlton Heston (Ben-Hur) i Stiven Bojd (Mesala) bili zamenjeni dublerima u najopasnijim momentima, morali su naučiti da upravljaju kočijama i oni se pojavljuju u glavnim scenama. Producent Sem Cimbalist (Sam Zimbalist) preminuo je tokom snimanja, tako da nije mogao videti finalnu verziju dela.


IZVOR: Muy ineresante