Niče: 15 aforizama za vašu novu egzistencijalnu krizu
Greg Rakozy, Unsplash

Ono što me ne može ubiti, čini me jačim. (Sumrak idola, 1888)

Za Ničea, psihološki razvoj je jedna od najvažnijih stvari na svetu. Iskustva koja stičemo ne moraju da budu prijatna da bi bila dobra za nas. Često baš patnja daje neki smisao našim životima. Sticanjem iskustava, dobrih ili loših, me odrastamo kao ljudi, dokle god ih preživimo, naravno.

Onaj ko se bori sa čudovištima mogao bi da pripazi da i sam ne postane čudovište. A kada dugo gledate u ponor i ponor dugo gleda u vas. (S one strane dobra i zla, Aforizam 146)

Tragate za zlom s kojim biste se sukobili? Pažljivo, možete sebe naneti veliko zlo. Suočavate se sa otrovnim ljudima? Pažljivo, otrovni ljudi mogu da vas otruju. Pokušavate da stvorite filozofiju koja odbacuje nacionalizam i masovne pokrete koristeći stil starih religioznih tekstova? Pažljivo, nacisti bi mogli da vas proglase za proroka. 

Ono što je učinjeno iz ljubavi uvek se odvija izvan dobra i zla. (S one strane dobra i zla, 153)

Niče je otkrio da je naše razumevanje „dobra“ i „zla“ naš nedostatak, pokazujući da ono čemu mi dajemo veliku vrednost žestoko utiče na ono što bi trebalo, ili moglo, da smatramo zlim činom. Vođeni „ljubavlju“ ljudi često rade stvari koje inače nikad ne bi uradili. Ljubavi pripisujemo veliku vrednost i upravo ona nadigrava našu sposobnost da kritikujemo druge. 

Pixabay
Pixabay

U ljubavi se uvek nalazi malo ludila. Ali i u svakom ludilu ima malo razuma. (Tako je govorio Zaratustra, Poglavlje 7)

Slično malopre rečenom, nekom neupućenom posmatraču zaljubljena osoba može delovati luda. Međutim, zaljubljena osoba se ponaša potpuno racionalno iz svoje perspektive, koju neko može opisati kao zanesenost. Uvek razmislite o drugoj perspektivi.

Čovek ne žudi za srećom, to čini samo Englez. (Sumrak idola, Aforizmi i strelice, 12)

Niče nije bio obožavatelj Utalitarizma, koji je poreklom engleski. Za njega, potraga za zadovoljstvom nasuprot boli odvela bi nas ka bezizražajnom životu, životu bez značenja. Za Ničea, ključ ljudske motivacije je potraga za smislom, čak i ako nas to čini nesrećnim. 

Imagebase
Imagebase

Neki se rađaju posthumno. (Antihrist)

Niče je imao naviku da kaže da samo nekoliko ljudi može da razume njegove knjige. Njegov uvod u Anarhistu odražava ovo verovanje. Pisanje, poput njegovog, je za neku buduću publiku koja bi mogla da vidi njegova dela i nada se da će ih razumeti. To bi bilo njegovo „rođenje“. 

Tajna za žetvu od postojanja najveće plodnosti i najveće uživanje je: živeti opasno! Napravite svoje gradove na padinama Vezuva! (Vesela nauka)

Ovim aforizmom ponovo odražava ideju da je bezizražajni život neželjen bez obzira na to šta kaže utilitarna računica. Ne možete reći da kuća na padini Vezuva ne bi bila interesantna. 

Ako hram treba podizati, onda je bolje uništiti ga. (Genealogija morala, Esej 2, Glava 24)

Niče je želeo da stvori novi sistem vrednosti. Međutim, shvatao je da bi to zahtevalo odbacivanje vrednosti koje su dominirale Evropom još od pada Rima. Tu činjenicu je uzeo u obzir ali nije odustao od svoje ideje. 

Pixabay
Pixabay

Reč „hrišćanstvo“ nije dobro shvaćena – u stvari, postojao je samo jedan hrišćanin i on je umro na krstu. (Antihrist, Glava 39)

I pored svih zamerki hrišćanstvu, a imao ih je mnogo, Niče je često ima visoko mišljenje o Isusu. Za većinu onoga što nije voleo u hrišćanstvu Niče je krivio Sv. Pavla, dok je Hrista veličao za stvaranje sopstvenih moralnih načela, korak bliže ka Natčoveku (Übermensch).

Nema činjenica, samo interpretacije. (Knjiga o filozofu)

Niče je bio perspektivista. Smatrao je da ne postoje objektivne metafizičke istine već da mogu da se stvore veliki nizovi subjektivnih šema ili vrednosti. Nisu sve perspektive jednake ali nijedna nema monopol na činjenicu. Ovaj pogled na svet je kasnije veoma uticao na poznatog sociologa Maksa Vebera. 

Najsigurniji način da se korumpiraju mladi je da im se kaže da poštuju one koji misle slično, umesto one koji misle drugačije. (Zora, 297)

Niče je mrzeo „stado“. Često je pisao protiv ideja i psihologije masa u korist slobodnog mislioca koji je ustao protiv njih. Ova izjava je čist primer ovog pogleda na svet.

Sheeeeeeep, Sander van der Wel, (Flickr)
Sheeeeeeep, Sander van der Wel, (Flickr)

Na svetu postoji samo jedna staza kojom ne može proći niko osim tebe: kuda li vodi? Nemoj da se pitaš, već samo idi njome. (Nesavremena razmatranja, Šopenhauer kao učitelj, § 3.1)

Ničeova filozofija je egzistencijalna filozofija. Ona ne može da se uči, ona mora da se živi. Isto se može reći i za vaš život. 

Platon je dosadan. (Sumrak idola, Spisi o grčkoj književnosti i filozofiji)

Istinitije reči nikad nisu bile izrečene. 

Postoje dva velika evropska narkotika, alkohol i hrišćanstvo. (Antihrist)

Izbegavanje života okretanjem onom što dolazi posle, kao u hrišćanstvu, ili ubijanjem bola alkoholom su veliki ne-ne za Ničea. Izbegavanje bola na bilo koji od ova dva načina sprečava vaše odrastanje kojim bi vam svaki od njih, na svoj način, rekao da su stvari u redu baš takve kakve su. 

Postani onaj što jesi! (Tako je govorio Zaratustra, Žrtva od meda)

Ničeova filozofija, sažeta u jednoj rečenici, može delovati čudno svakome koga ne može da zabavi koncept sudbine. Ali kao klasičan filolog, Niče je bio prisno upoznat sa starogrčkim panteonom kao načinom za razumevanje odnosa između prirode i ljudskog delovanja. Za Ničea se hrišćanski sistem bori protiv naših životinjskih strasti koje stari Grci razumevaju kao esencijalni deo ljudske prirode. Stoga postajanje nekoga ko „zaista jeste“ znači odbaciti okove koji sprečavaju ljudskosti da iskaže svoj puni potencijal. Opasan predlog zasigurno.

IZVOR: Bigthink