Pačići - apstraktni mislioci
Pixabay

One su slatke, one su mekane, one su - apstraktni mislioci? Njihov maleni mozak se može pozabaviti idejama kao što su „isti“ i „različit“ čak i kada imaju jedva nešto više od 24 časa, pokazuje nova studija.

Ranije se smatralo da su samo životinje sa višom inteligencijom sposobne da shvate apstraktne ideje kao što su ove, i to samo nakon puno vežbanja. U novoj studiji su tek izleglim pačićima pokazivani upareni predmeti istog oblika ili boje, ili koji su se razlikovali jedan od drugog. Istraživanja su pokazala da su pačići mogli da prepoznaju i reaguju na druge, slično grupisane predmete, samo 30 minuta kasnije.

Naučnici su testirali pačiće koristeći prednosti procesa učenja u ranoj fazi života, nazvanog utiskivanje, koji je dobro poznat kod patki i drugih vrsta ptica. Tokom utiskivanja, novorođene životinje fokusiraju svoju pažnju na prvi najbliži objekat koji vide, dodiruju ili čuju – obično na roditelja – i onda ga prate dok ne postanu samostalni.

Istraživači su testirali 152 pačića u dva seta eksperimenata, utiskujući ih na predmete otprilike 24 časa nakon što su se izlegli.


U prvom eksperimentu su svi predmeti bili crveni, ali neki su imali drugačiji oblik. U drugom eksperimentu su svi bili sfernog oblika, ali neki su bili drugačije boje. Polovini pačića u oba eksperimenta su pokazani predmeti koji su bili istog oblika i boje, a druga polovina je utisnuta na predmete koji su se međusobno razlikovali po boji ili obliku.

Oko 30 minuta nakon utiskivanja, naučnici su pokazali pačićima drugi set predmeta – od kojih su se neki podudarali sa setom na koji su utisnuti, a neki nisu – obešen o žice rotirajućeg mehanizma.

U prvom eksperimentu, 32 od 47 pačića je pratilo predmete koji su odgovarali odnosu oblika predmeta na koje su se utisnuli – dva identična, ili dva različita oblika. Na primer, ako se pače utisnulo na dve lopte, pre bi pratilo dve identične prizme u testu nego neka dva različita oblika.

Tokom drugog eksperimenta, 45 od 66 pačića je izabralo da prati predmete koji su podražavali odnos boja predmeta na koje su se utisnuli – dve identične ili dve različite boje. Ako se pače utisnulo na dve plave lopte, pre bi pratilo dve zelene lopte nego par različito obojenih lopti.

EU%20GIF.gif

Sveukupno, 68 procenata pačića je prepoznalo i pratilo parove predmeta koji možda nisu izgledali baš kao par predmeta na koji su se utisnuli, ali je odražavao istu apstraktnu ideju – „isto“ ili „različito“.

Prema rečima ovih istraživača, smatra se da utiskivanje predstavlja veoma jednostavan oblik učenja. Međutim, njihova otkrića ukazuju na to da čak i ovaj osnovni oblik kognicije može biti složeniji nego što se očekivalo i životinje za koje se smatralo da nisu naročito inteligentne mogu, zapravo, imati sposobnost da razmišljaju apstraktno, kaže autor studije.


Izvor: Livescience