Reči koje isto zvuče na različitim jezicima
Pixabay

U studiji koju je sproveo onlajn časopis Atlas Obskura( Atlas Obscura ) i koja je objavljena u naučnom časopisu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America),grupa evropskih istraživača je ustanovila da u više od dve trećine svetskih jezika, neke reči zadržavaju iste glasove- bez obzira da li su na ruskom, svahiliju, ili francuskom.

Istraživači su pregledali liste reči od oko 100 osnovnih pojmova iz rečnika (kao što su zamenice, nazivi delova tela, glagoli koji se odnose na kretanje i imenice koje opisuju prirodne pojave), analizirajući koliko slično zvuče. Neki od pojmova uključeni u bazi podataka više od 6.000 jezika su krv, kost, list, planina, sunce, crvena, i ubiti.

Reči koje opisuju osobine nečega, kao što je „mali“ ili „pun“, pokazale su da postoji jaka veza u glasovima između jezika. Reči za „mali“ uglavnom imaju glas „i“, a reči za „pun“, „p“ ili „b“ glas. Reč „оkrugao“ često ima glas „r“ u sebi.

Reči za delove tela takođe pokazuju da postoje velike sličnosti u određenim glasovima. Reči za „jezik“ obično imaju „l“ ili „u“ , a reči za „nos“ uglavnom imaju nazalno „n“. Termini za reč „majka“ (odnosno „mama“) imaju tendenciju da ističu glas „m“. Jedna pretpostavka vezana za poslednji pojam-koji, u mnogim jezicima, ne samo da slično zvuči nego je i potpuno ista reč, pokazuje da se reč „mama“ i njegove varijante odnose na „ položaj usta kod beba prilikom sisanja ili na zvukove koje bebe proizvode tokom hranjenja”, navodi se u studiji.

EU%20GIF.gif

Dok ova studija ne može tačno da nam kaže zašto baš ove reči imaju tendenciju da dele iste glasove bez obzira iz kojih jezika potiču, istraživači pretpostavljaju da bi to moglo biti zbog „faktora koji su zajednički našoj vrsti, kao što je simbolika zvukova, ikoničnost, komunikativni pritisci, ili sinestezija“.

Ovi glasovi, ističu oni, pokazuju neke od prepreka koje se odnose na našu sposobnost da komuniciramo. „Uprkos ogromnoj fleksibilnosti svetskih jezika“ , kako pišu, „neke veze između glasova i značenja preferiraju kulturno, istorijski i geografski različite grupe ljudi.“


Izvor: Mentalfloss