Šta je Teslagram i zašto je poseban?
Pixabay

Ideja nije nova, potiče iz XVIII veka, a njen tvorac je Bendžamin Frenklin. Naime, on je koristio uzorke sa biljnih listova i stavljao ih je na novčanice. Danas se u te svrhe upotrebljavaju optički varijabilni uređaji. Međutim, strukture su međusobno vrlo slične, te je lako napraviti falsifikat.


Zašto je Teslagram poseban? Sastoji se od minijaturnih strukrura (veličine čestice prašine), skinutih sa krila leptira, koje kasnije lepe na originalne, važne i vredne dokumente: novčanice, umetnička dela, putne isprave, platne kartice... Svaka ljuspica je posebna, i ne može se duplirati.

Pixabay
Pixabay

Ovo istraživanje je multidiscliplinarno, i uključuje, pored fizičara, i biologe i mašinske inženjere, zato što ovakva tehnologija zahteva dosta povezivanja i širenja znanja iz svih oblasti. Ponekad to zahteva i do 70 sati rada nedeljno!


Na ideju da se započne ovakav projekat, došao je dr Dejan Pantelić, istraživač sa Instituta. Projekat izvršava tim od dvadesetak članova. Osmišljen je prototip čitača kartica, a u saradnji sa drugim kompanijama stvoren je sistem skidanja i štampe ljuspica.

Teslagram je zaštićen patent i registrovan je žig 2015. godine. Ova ideja, pored toga da je u službi napredovanja država države i društva, u Institutu je smatrana važnom i za uspostavljanje institucije. Posebno su ponosni na ljude koji rade tu, a školovali su se u inostranstvu, i vratili su se u Srbiju, da bi doprineli svojim inovatorskim idejama.

Pixabay
Pixabay

Tvrde da poenta izuma nije bio komercijalni uspeh, široka plasiranost i velika finansijska dobit, već primer uspešne ideje jedne naučno-inovatorske organizacije, i inspiracija za buduće istraživače.


Za neka polja primene prognoziraju da će rezultati stići za dve do tri godine. Ističu da se trude da nauku sa interneta približe običnom čoveku. Od velikog značaja je i kontakt sa javnošću, i pokazivanje značaja ovakvih istraživanja i načina kako mogu unaprediti naše živote.


Izvor: B92