Tehnološki trendovi u 2017. godini

FOTO: Flickr

Kada je reč o tehnologiji, godina 2016. protekla je u znaku napretka veštačke inteligencije, od botova do virtuelnih asistenata, društvenih mreža i početaka globalizacije uvećane stvarnosti. Međutim, šta nam donosi 2017. godina?

Prema podacima konsultantske kompanije za informacione i komunikacione tehnologije Gartner, firme širom sveta će u tekućoj godini uložiti 3,5 milijardi dolara u ovu oblast. Osim toga, očekuje se povećanje ukupne vrednosti investicija u softver i informatičke usluge.

Prema mišljenju stručnjaka Gartner kompanije, ovo je 10 najvećih tendencija koje će obeležiti 2017. godinu, a koje se, pritom, mogu podeliti u 3 tematske grupe: veštačka inteligencija, digitalno i mreže.

Veštačka inteligencija

„Kako veštačka inteligencija tako i mašinsko učenje, doživeli su prekretnicu i njihova primena nastaviće da se uvećava, šireći se na sve usluge, predmete ili aplikacije koje funkcionišu uz pomoć tehnologije“, smatraju analitičari.

1. Mašinsko učenje

Kada govorimo o ovom tipu tehnologije (eng. machine learning) mislimo na oblast u okviru veštačke inteligencije koja dolazi do saznanja uz pomoć algoritama. Ona podrazumeva tehnologije kao što su duboko učenje ili neuronske mreže, koje omogućavaju mašinama napredovanje i promene u načinu funkcionisanja, kao i kreiranje pametnijih programa.

Prema rečima IT konsultanata, u ovoj eri novih tehnologija, otkrivena je velika moć koju poseduje kombinacija paralelnih obrada, unapređenih algoritama i velikih baza podataka. Naime, može se koristiti u bankama za upravljanje transakcijama u realnom vremenu, za predviđanje ishoda, kao i pronevera.

2. Pametne aplikacije

Od ličnih asistenata do širokog spektra aplikacija koje funkcionišu uz pomoć veštačke inteligencije, tehnologija može da transformiše bilo koje radno okruženje time što će neka zaduženja učiniti efikasnijim i lakšim za izvršenje.

„Svaka kategorija softvera, od bezbednosnih alatki do poslovnih aplikacija, imaće veštačku inteligenciju“, poručuju stručnjaci. Gartner očekuje da će do 2018. godine 200 najvećih kompanija na svetu koristiti pametne aplikacije i sve funkcionalne pogodnosti kompleksnih setova podataka (eng. big data) i analize, kako bi preispitali svoje ponude.

image.jpg

FOTO: Flickr

3. Pametne stvari

Kako smatra konsultantkinja kompanije Gartner, aktuelne pametne „stvarčice“ su pre svega roboti, dronovi i autonomna vozila, a svaka od ovih kategorija će vremenom evoluirati kako bi ostavila što veći utisak na tržište.

Analitičari očekuju da će ovi tipovi uređaja izazvati sasvim novu fazu digitalnog poslovanja, iako predstavljaju samo jedan deo svih pametnih stvari koje postoje. Oni uveravaju da će ostale tehnologije interneta stvari (eng. Internet of Things) moći svuda da računaju na veštačku inteligenciju, od domaćinstava do kancelarija, fabrika ili medicinskih ustanova. Takođe, pošto se predviđa da će biti sve popularnije, pretvoriće se u vrstu saradnje i komunikacije uspostavljene između pametnih stvari, iako bi neki aspekti kao što su privatnost, poverenje ili poteškoće u njenoj uspostavi mogli usporiti njen dalji razvoj.

Digitalno

„Granice, doduše nejasne, između digitalnog i fizičkog sveta, nastaviće da stvaraju nove mogućnosti za digitalno poslovanje“, poručuju stručnjaci i dodaju: „Digitalni svet će svaki put u sve većoj meri biti detaljan odraz onoga što predstavlja fizički svet i činiće se da je i sam njegov deo“.

4. Virtuelna i uvećana stvarnost

Naš način interakcije sa drugima menja se sa upotrebama virtuelne i uvećane stvarnosti. Virtuelna stvarnost se, između ostalog, može koristiti za potrebe učenja i situacije koje podrazumevaju daljinsko upravljanje, dok uvećana stvarnost dozvoljava mešanje stvarnog i virtuelnog sveta na najrazličitije načine.

„Nesvakidašnja iskustva upotrebe uvećane i virtuelne stvarnosti dostižu svoj vrhunac kada je reč o ceni i mogućnostima. Ona će vremenom prevazići vizuelnu opčinjenost i angažovati sva ljudska čula“, kažu stručnjaci.

5. Digitalni dvojnici

„Digitalni dvojnik“ je virtuelni prikaz nekog predmeta koji se ostvaruje uz pomoć softvera kojim su se, za skladištenje podataka o fizičkom predmetu, u svojim počecima koristili informatički inženjeri. „Kroz 3 ili 5 godina, milioni stvari biće predstavljeni uz pomoć digitalnih dvojnika“, objašnjavaju konsultanti kompanije Gartner.

Ovakav tip tehnologije može se koristiti za analiziranje i simulaciju stvarnih situacija, poboljšanje performansi proizvoda i njegovo dobijanje na vrednosti. Međutim, stručnjaci upozoravaju da će šira primena ove tehnologije iziskivati kulturološku promenu u smislu da će oni koji se razumeju u upravljanje stvari fizičkog sveta sarađivati sa ljudima iz oblasti nauke o podacima i profesionalnim informatičarima.

6. Blok-lanci i virtuelni novac

Blok-lanci, takođe poznati pod nazivom blockchains, su tip distribuirane baze podataka u kojoj se transakcije u bitcoin-ima dele na blokove. Kako stručnjaci navode, oni će se sve više koristiti, jer obećavaju uspešnu transformaciju industrijskih operativnih modela i omogućavaju njihovu transparentnost. Međutim, uprkos tome što će biti jedna od tehnoloških tendencija 2017. godine i što je zainteresovanost za njih u porastu, nalaze se u alfa i beta fazama testiranja, pa i dalje predstavljaju tehnološki izazov.

Mrežasta topologija

Kod mrežaste topologije postoji dinamična povezanost između ljudi, procesa i usluga koje podržavaju digitalni ekosistemi.

7. Konverzacioni sistemi

Konverzacioni sistemi se mogu kretati od neformalnih do dvosmernih tekstova ili jednostavnih konverzacija tipa „Koliko je sati?“, kao i složenih interakcija poput usmenih iskaza svedoka. Radi se o načinu „povezivanja“ ljudi i mašina koji bi ubrzo mogao da se proširi na druga čula, kako bismo mogli da komuniciramo sa aplikacijama i drugim tehnologijama na jedan potpuno drugačiji način.

image.png

FOTO: Eppenberger Digital

8. Mrežne aplikacije i servisno orijentisana arhitektura

Godina 2017. izrodiće nove „alatke“ za razvoj tehnoloških rešenja. Krajnji cilj biće mogućnost integrisanja mnogobrojnih korisnika pomoću raznih uređaja i komuniciranja sa raznovrsnim mrežama.

9. Platforme digitalne tehnologije

Prema rečima analitičara, svaka kompanija će imati kombinaciju od pet platformi digitalne tehnologije: informacioni sistemi, iskustva klijenata, analiza i inteligencija, internet stvari i fabrički ekosistemi. Oni tvrde da je ključna stvar da kompanije identifikuju kako će napredovati te platfome, kako bi se suočile sa izazovima digitalnog poslovanja.

10. Bezbednosna arhitektura

Bezbednost će takođe biti prioritet u 2017. godini, još od prvih koraka u projektovanju tehnoloških uređaja. „Ljudi zaduženi za bezbednost će biti u obavezi da rade zajedno sa programerima aplikacija i softverskih rešenja i to će biti preduslov koji će morati da ispune skoro sve kompanije“, upozoravaju stručnjaci.


IZVOR: BBC