Učenje tri mudra majmuna iz hrama Tošogu

FOTO: Richard Cassaro

Prvobitne poruke ove skultpure su jednostavne i jasne: „Ne slušaj ono što će te nagnati na loše delanje“, „Ne gledaj na zla dela kao na nešto prirodno“ i „Ne govori zlo bez potkrepljenja“. Zanimljivo je to da je vreme i naša zapadnjačka interpretacija pomalo pojednostavila prvobitno učenje da bismo ostali na klasičnom „videti, čuti i ćutati“. Ovaj moto možemo čak pronaći i među emotikonima na Whatsapp-u, koji na neki način izvitoperuje originalnu ideju, pa čak i redosled predstavljenih figurica.


Ništa nije lepše od spoznaje istine, niti sramnije od odobavanja laži i smatranjem je istinom. – Ciceron


Međutim, njihovo učenje je mnogo dublje od svega ovoga, jer ova predstava iz XVI veka koja niče u čast šoguna Tokugava Iejasua vuče korene iz učenja Konfučija, a prema mišljenju mnogih, poruka tri majmuna takođe ima veze i sa pričom Sokratova „tri filtera“.

three-wise-monkeys.png

FOTO: Emoji meanings

Šta poručuje legenda o tri mudra majmuna?

Legenda o tri mudra majmuna vodi svoje neobično poreklo iz kineske mitologije, u kojoj se objašnjava primamljiva priča o ova tri zanimljiva lika: Kikazaruu, majmunu koji ne čuje, Ivazaruu, majmunu koji ne govori i Mizaruu, majmunu koji ne vidi.

Ove tri jedinstvene figure poslali su bogovi u funkciji posmatrača i izaslanika. Trebalo je da svedoče o delima i zlodelima čovečanstva kako bi ih kasnije obznanili pred bogovima. Majmuni su kao božanski izaslanici delali uz pomoć čini kojima su im dodeljene po dve vrline i jedna mana, i to prema sledećem redosledu:

Kikazaru - gluvi majmun, onaj je koji posmatra svakog koji čini zlodela. Kasnije bi ih, putem glasa, saopštavao slepom majmunu.

Mizaru - slepi majmun, prenosi poruke gluvog majmuna onom koji je nem, Ivazaru.

Ivazaru - on je stoga onaj koji prima poruke slepog majmuna i koji nadgleda izvršenje kazne na koju su bogovi osuđivali ljude, s obzirom na to da je on odlučivao koju će kaznu ovi i dobiti.

Ono što proizilazi iz ove priče je pre svega potreba da održimo svoj duh čistim, izbegavajući da slušamo ono što bi nas nagnalo na zlodela, da izbegavamo priču bez potpore i da ne posmatramo zla dela kao nešto prirodno.

Sokratova „tri filtera“

Postoji interesantan paralelizam između legende o tri mudra majmuna i priče koju nam je ostavio sâm Sokrat, u kojoj pripoveda o tome kako je jedan njegov učenik došao jednog jutra u njegovu kuću sav usplahiren od želje da mu ispriča jednu glasinu. Videvši mladićevo nestrpljenje, atinski mudrac mu je objasnio da, pre nego što podeli sa njim tu novost, mora da razmisli o naredna „tri filtera“:

1. Da li je potvrđena glasina koju želiš da mi preneseš? Da li ti se čini ISTINITOM?

2. Da li je ta glasina makar DOBRA?

3. I na kraju, da li je to što želiš da mi kažeš istinski korisno ili NEOPHODNO?

Kao što se da primetiti, ova tri filtera imaju veze sa onim što predstavlja svaki od tri majmuna hrama Tošogu. Pogledajmo u nastavku to malo detaljnije.


Makar bila u manjini, istina je i dalje istina. – Gandi


monkeys.jpg

FOTO: Psychmechanics

Kikazaru - majmun koji pokriva uši

Kikazaru je pored ovoga i razborit. To je majmun sa leve strane, koji bira da pokrije uši pred određenim informacijama, jer jednostano želi da očuva svoju uravnoteženost. Stoga, ne radi se o izbegavanju određenih podataka, istina ili dokaza; to nije akt kukavičluka niti pesimizma, već određuje Kikazarua kao onog koji ostavlja po strani informacije koje nisu od koristi ili su štetne kako bi zaštitio sopstvenu verodostojnost.

Ivazaru - majmun koji pokriva usta

Ivazaru, majmun u sredini, predstavlja nedostatak potrebe za prenošenjem zloga i za bekstvom od tračeva, i pre svega, potrebu da budemo pažljivi u trenutku prenošenja tih informacija koje, kako nas podseća Sokrat sa svoja tri filtera, niti su istinite, niti dobre, a još manje korisne.

Mizaru - slepi majmun

Sa sokratovske tačke gledišta, Mizaru prestavlja neposredan poziv da se zatvore oči pred svime što nije od koristi, što ničemu ne služi, niti je dobro. Ni ovde nema nikavog kukavičluka niti pasivnosti; ne radi se o okretanju glave pred zlobom ili sopstvenim zlodelom (setimo se legende, sâmi majmuni su ti koji odlučuju o kazni), već se radi o pogledu mudraca koji zna da razlikuje dobro od lošeg, koji kažnjava izopačeno kako bi zadržao ono što je svetlo, plemenito i ono što nam pomaže da budemo bolji.

Sve u svemu, kao u originalnoj legendi, tako i u Sokratovoj zaostavštini o „tri filtera“, izbija prvobitno učenje koje je prevazišlo zub vremena i koje je danas korisnije nego ikad: treba biti pažljiv sa onim što govorimo, mudar prema onome što čujemo i sposoban kada treba upraviti pogled ka nečemu. Ta tri mehanizma će nam bez sumnje pomoći da sačuvamo naš unutrašnji mir i sreću.


IZVOR: La mente es maravillosa